W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Posiedzenie Rady Przejrzystości 50/2020 w dniu 7 grudnia 2020 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie zakwalifikowania procedur endoskopowych i chirurgicznych (endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa, przezodbytnicza mikrochirurgia endoskopowa, samorozprężalne stenty) oraz profilaktycznej kolektomii jako świadczeń gwarantowanych.

Przygotowanie opinii w sprawie zasad leczenia profilaktycznego w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków;

  • Imbruvica (ibrutynib) we wskazaniu: chłoniak Burkitta (ICD-10: C83.7),
  • Opdivo (nivolumab) we wskazaniu: nowotwór złośliwy nerki w stadium uogólnienia (ICD-10: C64) – II linia leczenia,
  • Revlimid (lenalidomid) we wskazaniu: szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0),
  • Reblozyl (luspatercept) we wskazaniu: zespół mielodysplastyczny (ICD-10: D46.7).

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinansowanym przez UE w ramach EFS: Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego”.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  • „Profilaktyka raka piersi u kobiet, mieszkanek miasta Katowice 2021-2027”,
  • „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Lublin”,
  • „Profilaktyka chorób zakaźnych w populacji dzieci i młodzieży w Gminie Nowiny na lata
    2021-2025”,
  • „Profilaktyka zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom dla mieszkańców gminy Polkowice od 60 r.ż.”.