W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Posiedzenie Rady Przejrzystości 5/2021 w dniu 01.02.2021 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  • Firazyr (icatibantum) we wskazaniu: leczenie ostrych,  zagrażających  życiu   napadów   dziedzicznego   obrzęku naczynioruchowego (ang. hereditary angioedema; HAE) u młodzieży i dzieci w wieku 2 lat i starszych, chorych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora  esterazy C1,
  • Kymriah (tisagenlecleucelum) w ramach programu lekowego „Leczenie tisagenlecleucelem chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (ICD-10 C83, C85)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w programie lekowym B.87 „Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc (ICD-10 J84.1)”.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  • „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób odkleszczowych na lata 2021-2024” (gm. Kleszczów),
  • „Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania ryzyka chorób gruczołu krokowego i narządów układu moczowego u mężczyzn, mieszkańców Imielina na lata 2021-2026”,
  • „Program badania wzroku dla uczniów szkół Gminy Nowogard na lata 2021-2023”.