W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Posiedzenie Rady Przejrzystości 48/2021 w dniu 25.10.2021 r. – AKTUALIZACJA

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii w zakresie zasadności umieszczenia poszczególnych produktów z wykazu TLK na liście TLK przygotowywanej przez MZ.

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

  • dexamethasonum we wskazaniach: nowotwory złośliwe – leczenie wspomagające, nowotwory złośliwe – premedykacja;
  • furosemidum we wskazaniu: objawowe przerzuty w ośrodkowym układzie nerwowym – profilaktyka i leczenie wspomagające;
  • carbamazepinum – stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego;
  • lamotriginum – stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego – postępowanie wspomagające;
  • carbamazepinum we wskazaniu: ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu – leczenie wspomagające;
  • gabapentinum we wskazaniu: ból inny niż określony w Charakterystyce Produktu Leczniczego – leczenie wspomagające u chorych na nowotwory;
  • ketoprofenum we wskazaniu: ból w przebiegu chorób nowotworowych – w przypadkach innych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku wśród dzieci i młodzieży szkolnej w wieku do 18 roku życia oraz dla osób po 30 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Żory”.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinansowanym przez UE w ramach EFS: „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim”.

Prezentacja dot. technologii lekowych dopuszczonych do obrotu w okresie od 26.11.2020 r. do 08.09.2021 r.

Informacje o poprzednim porządku obrad dostępne są tutaj.