W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Posiedzenie Rady Przejrzystości 44/2021 w dniu 27.09.2021 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny:

 • leku Cablivi (caplacizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie epizodu nabytej zakrzepowej plamicy małopłytkowej (ICD-10 M 31.1)”,
 • leku Ruconest (conestatum alfa) we wskazaniu: leczenie ostrych napadów obrzęku naczynioruchowego u osób dorosłych, młodzieży i dzieci (w wieku 2 lat i starszych) z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym (ang. hereditary angioedema, HAE) wywołanym niedoborem inhibitora esterazy C1,
 • środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Alfamino HMO we wskazaniu: do postępowania dietetycznego u pacjentów w wieku rozwojowym w przypadku ciężkiej postaci alergii na białka pokarmowe lub braku ustąpienia objawów po zastosowaniu silnych hydrolizatów białek mleka krowiego, alergii wielopokarmowej lub w stanach wymagających zastosowania diety elementarnej.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Raxone (idebenon) we wskazaniu:  pierwotny deficyt koenzymu Q (ICD-10: E88.8).

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne  dalteparinum natricum, enoxaparinum natricum, nadroparinum calcicum we wskazaniach:

 • zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania – profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe;
 • zespół antyfosfolipidowy – diagnostyka;
 • niedobór białka C lub niedobór białka S – diagnostyka;
 • zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 roku życia – profilaktyka i leczenie;
 • choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL – profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe;
 • terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciężarnych po wszczepieniu zastawki i z wadą zastawkową;
 • ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL;
 • schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na:
  1. powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA,
  2. częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR,
  3. obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR,
  4. nawroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w dotychczasowych opisach programów lekowych:

 • B.32. „Leczenie choroby Leśniowskiego – Crohna (ICD-10 K50)”,
 • B.55. „Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10 K51)”.