W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Posiedzenie Rady Przejrzystości 31/2022 w dniu 08.08.2022 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku: Ozurdex (dexamethasonum) w ramach programu lekowego „Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) – część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa (ICD-10 H 20.0, H 30.0)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w dotychczasowym opisie programu lekowego B.44. „Leczenie chorych z ciężką postacią astmy (ICD-10: J45, J82)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w dotychczasowym opisie programu lekowego B.82. „Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10: M46.8)”.

Przygotowanie przez Radę Przejrzystości opinii w sprawie substancji czynnej etanercept we wskazaniu pozarejestracyjnym do stosowania w postaci obwodowej SpA w programie lekowym B.82.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Fycompa (perampanelum) we wskazaniach: padaczka lekooporna, padaczka lekooporna z napadami ogniskowymi.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Inovelon (rufinamidum) we wskazaniach padaczka lekooporna; zespół Lennoxa – Gastauta; zespół Westa; zespół Rasmussena.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  • „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Toszek powyżej 25. roku życia”,
  • „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Rzeszowa na lata 2022-2025”,
  • „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy na lata 2023-2025” (m. Leszno).