W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Posiedzenie Rady Przejrzystości 28/2022 w dniu 18.07.2022 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych amalgamatu kapsułkowego typu non gamma 2 jako materiału stomatologicznego stosowanego przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności połączenia programów lekowych dotyczących leczenia stwardnienia rozsianego, tj. B.29 + B.46.

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  • Opdivo (nivolumabum) w ramach programów lekowych: B.6. „Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (icd-10 c 34) oraz „Leczenie międzybłoniaka opłucnej (ICD-10 C 45)”,
  • Yervoy (ipilimumabum) w ramach programów lekowych: B.6. „Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (icd-10 c 34) oraz „Leczenie międzybłoniaka opłucnej (ICD-10 C 45)”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Rezurock (belumosudil) we wskazaniu: leczenie pacjentów dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych z przewlekłą chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi (przewlekła GVHD) po niepowodzeniu co najmniej dwóch wcześniejszych linii leczenia ogólnoustrojowego.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  • „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku dla uczniów klas III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzin na lata 2022-2024”,
  • Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku i słuchu wśród dzieci wczesnoszkolnych w gminie Chociwel na lata 2022-2026”,
  • „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Mielno na lata 2023-2030”.

 Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

  • amiloridum + hydrochlorathizidum we wskazaniu: moczówka nerkopochodna,
  • prednisonum we wskazaniach: obturacyjne choroby płuc – w przypadkach innych niż określone w ChPL; choroby autoimmunizacyjne – w przypadkach innych niż określone w ChPL; stan po przeszczepie narządu, kończyny, tkanek, komórek lub szpiku,
  • fenoteroli hydrobromidum + ipratropii bromidum we wskazaniach: mukowiscydoza; dysplazja oskrzelowo – płucna; dyskineza rzęsek,
  • ipratropii bromidum we wskazaniach: mukowiscydoza; dysplazja oskrzelowo – płucna; dyskineza rzęsek; ostre stany zapalne oskrzeli w przypadku obturacji dróg oddechowych.