W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Posiedzenie Rady Przejrzystości 27/2021 w dniu 28.06.2021 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny:

  • leku Trimbow (beclometasoni dipropionas + formoteroli fumaras + glycopyrronii bromidum) we wskazaniu: leczenie podtrzymujące astmy u pacjentów z niewystarczającą kontrolą objawów choroby po zastosowaniu produktu złożonego z długo działającego agonisty receptorów beta-2 i średnich dawek kortykosteroidu wziewnego, u których wystąpiło jedno lub więcej zaostrzeń astmy w ciągu poprzedniego roku,
  • leku Ultomiris (ravulizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) (ICD-10 D 59.3)”,
  • wyrobu medycznego BD Micro-Fine™ Plus, Igły do pena do iniekcji insuliny oraz GLP1 we wskazaniu: cukrzyca wymagająca podawania insuliny lub agonistów receptora GLP-1.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Meladinine (methoxsalenum) we wskazaniach: liszaj płaski, łuszczyca, łuszczyca krostkowa dłoni i stóp, twardzina ograniczona, wyprysk kontaktowy, wyprysk rąk, ziarniniak obrączkowaty.

Przygotowanie opinii w sprawie włączenia produktu emicizumab do modułu 4 programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w programie lekowym: B.10 „Leczenie raka nerki (ICD-10 C.64)”.

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną:

  • aksytynib w ramach programu lekowego: B.10 „Leczenie raka nerki (ICD-10 C.64)”,
  • ewerolimus w ramach programu lekowego: B.10 „Leczenie raka nerki (ICD-10 C.64)”.

Przygotowanie opinii w sprawie proponowanego modelu prewencji oraz wczesnego wykrywania wybranych nowotworów w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe (rak piersi, rak jajnika, rak jelita grubego, rak błony śluzowej trzonu macicy, siatkówczak, choroba von Hippel-Lindau).