W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Posiedzenie Rady Przejrzystości 25/2021 w dniu 14.06.2021 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  • Tecentriq (atezolizumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie raka wątrobowokomórkowego (ICD-10 C.22)”,
  • Avastin (bevacizumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie raka wątrobowokomórkowego (ICD-10 C.22)”,
  • Zeposia (ozanimodum) w ramach programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)”,
  • Ocrevus (ocrelizumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)”,
  • Xtandi (enzalutamidum) w ramach programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Keyo (emulsja doustna) we wskazaniach: padaczka lekooporna; deficyt transportera glukozy GLUT-1; deficyt dehydrogenazy pirogronianu.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego „Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania chorób narządów układu moczowego u mężczyzn i kobiet w wieku 55-65 lat, mieszkańców miasta na lata 2021-2026” (m. Imielin).