W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Posiedzenie Rady Przejrzystości 24/2021 w dniu 07.06.2021 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

 • Botox (toxinum botulinicum typum A ad iniectabile) w ramach programu lekowego „Leczenie migreny przewlekłej z wykorzystaniem toksyny botulinowej typu A (ICD-10: G43)”,
 • Symkevi (tezacaftorum/ivacaftorum) + Kalydeco (ivacaftorum) w ramach programu lekowego „Leczenie mukowiscydozy przy zastosowaniu tezakaftoru i iwakaftoru w skojarzeniu z iwakaftorem”,
 • Kaftrio (ivacaftorum/ tezacaftorum/ elexacaftorum) + Kalydeco (ivacaftorum) w ramach programu lekowego „Leczenie mukowiscProgram badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2022/2023” ,
  „Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Drzewica w wieku 50-69 lat”,
  „Wsparcie kobiet ciężarnych i matek dzieci z wrodzoną wadą rozwojową oraz ich rodzin pn. »OD-ŻYJ«”ydozy przy zastosowaniu iwakaftoru w skojarzeniu z tezakaftorem i eleksakaftorem”,
 • Prevenar 13 (vaccinum pneumococcale saccharidicum coniugatum adsorbatum) we wskazaniu: profilaktyka osób powyżej 65 r.ż. ze zwiększonym (umiarkowanym do wysokiego) ryzykiem choroby pneumokokowej tj. z: przewlekłą chorobą serca, przewlekłą chorobą wątroby, przewlekłą chorobą płuc, cukrzycą, implantem ślimakowym, wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego, wrodzoną lub nabytą asplenią, niedokrwistością sierpowatą i innymi hemoglobinopatiami, przewlekłą niewydolnością nerek, wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności, uogólnioną chorobą nowotworową, zakażeniem wirusem HIV, chorobą Hodgkina, jatrogenną immunosupresją, białaczką, szpiczakiem mnogim, przeszczepem narządu litego,
 • Erleada (apalutamidum) w ramach programu lekowego: „Leczenie zaawansowanego raka gruczołu krokowego apalutamidem (ICD-10 C61)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia dodatkowego zapisu odnoszącego się do schematu dawkowania cetuksymabu w programie lekowym B.52. „Leczenie raka płaskonabłonkowego narządów głowy i szyi” (wprowadzenie możliwości stosowania cetuksymabu – łącznie z chemioterapią – w dawce 500 mg/m2 dożylnie co 2 tygodnie).

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego:

 • Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2022/2023” ,
 • „Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Drzewica w wieku 50-69 lat”,
 • „Wsparcie kobiet ciężarnych i matek dzieci z wrodzoną wadą rozwojową oraz ich rodzin pn. »OD-ŻYJ«”(Wrocław),
 • „Program szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom pneumokokowym dla mieszkańców Gminy Trzebownisko w wieku od 60 roku życia na lata 2021-2022”.