W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Posiedzenie Rady Przejrzystości 23/2023 w dniu 12.06.2023 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności włączenia produktu leczniczego Hemlibra (emicizumabum) do modułu PPZ „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024 – 2028”.

Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji w zakresie „Zabezpieczenia płodności u chorych leczonych onkologicznie”.

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  • Koselugo (selumetinibum) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych z nerwiakowłókniakami splotowatymi w przebiegu neurofibromatozy typu 1 (NF1) (ICD-10: Q85.0)”,
  • Rinvoq (upadacitinibum) w ramach programu lekowego B.55. „Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10: K51)”.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanym przez UE w ramach EFS: „Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim – II edycja”.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Czarnia na lata 2023-2028”.

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne wymienione poniżej we wskazaniu: profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo – zatorowej u kobiet w ciąży i połogu:

  • enoxaparinum natricum,
  • nadroparinum calcicum.