W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Posiedzenie Rady Przejrzystości 20/2022 w dniu 23.05.2022 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności zmiany technologii medycznej w zakresie:

 • świadczeń gwarantowanych z zakresu procedur ICD-9: 84.502 – wprowadzenie czynników wzrostu pochodzenia autogenicznego oraz ICD-9: 84.503 – wprowadzenie czynników wzrostu z komórek macierzystych wraz ze wskazaniem zakresu wskazań do zastosowania,
 • świadczeń opieki zdrowotnej PET/MRI z zastosowaniem [18F]-FDG we wskazaniach onkologicznych (dotyczy diagnostyki wstępnej i kontroli leczenia u dzieci i młodzieży, gruczołu piersiowego, wątroby, narządów miednicy mniejszej tj. jajników, prostaty, odbytu, a także głowy i szyi),
 • świadczeń opieki zdrowotnej PET/MRI z zastosowaniem [18F]-FDG lub 18F-florbetapir, lub 18F-flutemetamol, lub 18F- florbetaben we wskazaniach neurologicznych (dotyczy chorób onkologicznych OUN, padaczki, chorób otępiennych),
 • świadczeń opieki zdrowotnej PET/MRI z zastosowaniem [18F]-FDG we wskazaniach kardiologicznych (dotyczy oceny żywotności mięśnia sercowego, zapalenia mięśnia sercowego, sarkoidozy, nowotworu serca).

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

 • Xtandi (enzalutamidum) w ramach programu lekowego: „Leczenie hormonowrażliwego raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C61)”,
 • Doptelet (avatrombopag) w ramach programu lekowego: „Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10: D69.3)”,
 • Olumiant (baricitinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych z ciężką i umiarkowaną postacią atopowego zapalenia skóry (ICD-10: L20)”,
 • Tecentriq (atezolizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

 • „Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych” (m. Żary),
 • „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek powiatu poznańskiego”.

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

 • donepezilum we wskazaniach: otępienie z ciałami Lewy’ego; otępienie w przebiegu choroby Parkinsona,
 • rivastigminum we wskazaniu: otępienie z ciałami Lewy’ego,
 • quetiapinum we wskazaniu: zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w ChPL u pacjentów z otępieniem.