W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Posiedzenie Rady Przejrzystości 15/2021 w dniu 06.04.2021 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  • Enerzair Breezhaler (Indakaterol + Glikopironium bromek + Mometazonu furoinian) we wskazaniu: leczenie astmy u osób dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z niewystarczającą kontrolą astmy za pomocą wziewnych kortykosteroidów oraz wziewnych krótko działających beta2-mimetyków,
  • Ultomiris (ravulizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH) (ICD-10 D59.5)”,
  • Rupaller (rupatadinum) we wskazaniu: objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i pokrzywki u dorosłych i młodzieży (w wieku powyżej 12 lat).

Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji w zakresie rehabilitacji leczniczej dla osób po chorobie COVID-19 wraz z odniesieniem do modelowego rozwiązania pn. „Rehabilitacja lecznicza dla osób po chorobie COVID-19”.

Przygotowanie opinii w  sprawie  objęcia  refundacją  leków  zawierających  substancje  czynne:

  • bewacyzumabum we wskazaniu: leczenie cukrzycowego obrzęku plamki żółtej (DME),
  • olaparibum we wskazaniach: leczenie podtrzymujące dorosłych pacjentów z zaawansowanym (w stopniu IIIi IV wg. klasyfikacji FIGO) nabłonkowym rakiem jajnika o niskim stopniu zróżnicowania, rakiem jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej z obecnością mutacji BRCA1/2 (dziedzicznej i (lub) somatycznej), u których uzyskano odpowiedź (całkowitą lub częściową) po ukończeniu chemioterapii pierwszego rzutu opartej na związkach platyny; leczenie podtrzymujące dorosłych pacjentów z platynowrażliwym nawrotowym rakiem jajnika o niskim stopniu zróżnicowania (ang. high grade), rakiem jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej, u których uzyskano odpowiedź (całkowitą lub częściową) na chemioterapię opartą na związkach platyny.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego:

  1. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Myszyniec na lata 2021-2023”,
  2. „Program profilaktyki i rehabilitacji dysfunkcji narządu ruchu dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków”.