W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Posiedzenie Rady Przejrzystości 13/2023 w dniu 27.03.2023 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności przesunięcia wieku kwalifikującego:

 • w programie profilaktyki raka piersi oraz zasadności zmiany warunków realizacji i poziomu finansowania,
 • w programie profilaktyki szyjki macicy oraz zasadności zmiany warunków realizacji i poziomu finansowania.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny zasadności zakwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej:

 • Badanie przesiewowe w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu”,
 • „Badanie nasienia (seminogram)”,
 • „Badanie MAR IgG/IgA (ocena przeciwciał anntyplemnikowych)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności włączenia do świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie:

 • ortez kompresyjnych stosowanych w schorzeniach neurologicznych,
 • ortez głowy typu kaski ochronne produkowanych seryjnie w przypadku dzieci z porażeniem mózgowym, ataksją czy spastycznością,
 • ortez głowy typu kaski korekcyjne wykonywanych na zamówienie w przypadku deformacji czaszki, plagiocefalii – „skośnogłowia” lub brachycefalii – „płaskogłowia”.

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

 • Opdivo (nivolumabum) w ramach programu lekowego B.58. „Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka (ICD-10: C15-C16)”,
 • Berinert 3000/Berinert 2000 (inhibitor C1-esterazy, ludzki) w ramach programu lekowego „Leczenie zapobiegawcze chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego o ciężkim przebiegu  (ICD-10: D 84.1)”,
 • Tukysa (tucatinibum) w ramach programu lekowego w ramach programu lekowego B.9.FM. „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10: C50)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności przeniesienia produktów leczniczych zawierających substancję czynną:

 • sorafenibum z programu lekowego B.5 Leczenie chorych na raka wątrobowokomórkowego (ICD-10: C22.0) i B.10 leczenie pacjentów z rakiem nerki (ICD-10: C64) do katalogu leków refundowanych w chemioterapii,
 • ewerolimusum z programu lekowego B.10 „Leczenie pacjentów z rakiem nerki (ICD-10: C64)” oraz B.53 „Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (ICD-10 C25.4)” do katalogu leków refundowanych w chemioterapii.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności objęcia refundacją, produktów leczniczych zawierających substancję czynną:

 • sunitinibum, w katalogu leków refundowanych w chemioterapii, we wskazaniach pozarejestracyjnych, dotyczących populacji pediatrycznej objętej obecnie leczeniem w programie lekowy B.8 „Leczenie mięsaków tkanek miękkich (ICD-10 C48, C49)”,
 • ewerolimusum we wskazaniu pozarejestracyjnym: nowotwór złośliwy nerki z wyjątkiem miedniczki nerkowej.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego: „Program rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim w wieku od 40 r.ż. do 64 r.ż.”.