W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Posiedzenie Rady Przejrzystości 11/2021 w dniu 15.03.2021 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego:

  • środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Fruiti Vits we wskazaniach obejmujących uzupełnienie diety o witaminy i składniki mineralne w: acydurii metylomalonowej, padaczce lekoopornej, deficycie dehydrogenazy pirogronianowej, deficycie transportera glukozy typu I, homocystynurii, glikogenozie typu I, kwasicy glutarowej typu I, deficycie liazy adenylobursztynianowej, deficycie syntazy karbamylofosforanu (CPS1), LCHAD (niedobór dehydrogenazy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych), acydurii propionowej,
  • produktu leczniczego Daraprim (pyrimethaminum) we wskazaniach: toksoplazmoza wrodzona,  toksoplazmoza  oczna;  toksoplazmoza  OUN  w przebiegu HIV.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego:

  • „Program wsparcia rodzin planujących rodzicielstwo dla mieszkańców gminy Świebodzin nie mogących spontanicznie zrealizować planów reprodukcyjnych, Moduł A – Program wsparcia psychologicznego dla mieszkańców gminy Świebodzin niemogących zrealizować planów reprodukcyjnych”,
  • „Program wsparcia rodzin planujących rodzicielstwo dla mieszkańców gminy Świebodzin nie mogących spontanicznie zrealizować planów reprodukcyjnych, Moduł B – Program Polityki Zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców gminy Świebodzin”.

Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji w zakresie „Profilaktyki raka piersi” wraz z odniesieniem do modelowego rozwiązania pn. „Profilaktyki raka piersi”.