W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Posiedzenie Rady Przejrzystości 10/2021 w dniu 08.03.2021 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

 • Lenvima (lenvatinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie raka wątrobowokomórkowego (ICD-10 C 22.0)”,
 • Yescarta (axicabtagene ciloleucel) w ramach programu lekowego: „Leczenie aksykabtagenem cyloleucel chorych na chłoniaki z dużych komórek B (ICD-10 C83, C85)”,
 • Cystagon (cysteamina) w ramach programu lekowego: „Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E 72.0)”.

Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego:

 • Glycosade (dieta eliminacyjna) we wskazaniu: glikogenoza oraz glikogenoza typu Ia, Ib, III, IV, VI, IX, XI, III-VI-IX,
 • SOS 10, SOS 15, SOS 20, SOS 25 we wskazaniu: uzupełnienie diety w acydurii propionowej, acydurii glutarowej, acydurii metylomalonowej, hiperamonemii pierwotnej, deficycie LCHAD, deficycie VLCAD.

Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego produktów leczniczych:

 • Apocard Retard; Flecaine; Flecaine LP, Flecainid Hexal, Tambocor, Tambocor Mite (flecainidum) we wskazaniu: arytmie nadkomorowe (migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, częstoskurcz przedsionkowy, przedwczesne pobudzenie przedsionkowe); arytmie komorowe (przedwczesne pobudzenie komorowe, częstoskurcz komorowy),
 • Daraprim Pyrimethaminum we wskazaniu: toksoplazmoza wrodzona, toksoplazmoza oczna; toksoplazmoza OUN w przebiegu HIV.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

 • Perjeta (pertuzumabum) we wskazaniu: rak jelita grubego z amplifikacją ERBB2 w stadium choroby rozsianej (ICD-10: C18),
 • Vidaza (azacitidinum) we wskazaniu: ostra białaczka szpikowa z nadekspresją genu BAALC i trisomią13 – stan po allotransplantacji komórek krwiotwórczych (ICD-10: C92.0).

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

 • Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Miasta Rzeszowa na lata 2021-2025”,
 • „Program wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Miasta Rzeszowa na lata 2021-2025”,
 • „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów na lata 2021-2025”,
 • „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców Gminy Kleszczów po 65 roku życia na lata 2021-2024”.