Opinia Prezesa – Program polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców miasta Zgorzelec na lata 2024-2028

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 12/2024 z 14 lutego 2024 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców miasta Zgorzelec na lata 2024-2028”

Publikacja w BIP