Opinia Agencji – Fasenra (benralizumab)

W dniu 15 lipca 2020 r. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydała poniżej wymienioną opinię:

 

  • Opinia nr 84/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Fasenra (benralizumab) we wskazaniu: eozynofilia płucna (ciężka astma oskrzelowa eozynofilowa) (ICD-10: J82), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej.

Publikacja w BIP