Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Dotyczy ono taryfy dla świadczeń z obszaru opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień:

  • Świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju;
  • Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży;
  • Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – poradnia zdrowia psychicznego – II poziom referencyjny;
  • Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny.

 

Publikacja obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej – poznaj szczegóły klikającTUTAJ