W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 9 lipca 2020 r.

Na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2020 r. Rada zapoznała się ze złożonym przez AOTMiT projektem taryfy dla świadczeń gwarantowanych obejmujących chirurgię noworodka identyfikowanych produktami rozliczeniowymi: PZN01-PZN04, uznając za zasadne ustalenie taryfy zgodnie z propozycją Prezesa przedstawioną w raporcie. Stanowisko Rady jest dostępne tutaj.

Rada omówiła wyniki prac zrealizowanych w ramach projektu „Porównanie kosztów ponoszonych przez ośrodki onkologiczne oraz pozostałe podmioty, w oparciu o ogólne dane finansowo-księgowe”. Rada zwróciła uwagę na potrzebę rozszerzenia prac o uwzględnienie różnic pomiędzy poddanymi analizie ośrodkami związanych z mono lub wieloprofilowością szpitala, wielkością udziału świadczeń nieonkologicznych, profilami realizowanych świadczeń onkologicznych, szerokością zakresów realizowanych procedur. Rada zwróciła także uwagę na konieczność kontynuowania analizy w kierunku możliwości zastosowania współczynników korygujących dla ośrodków, które w tworzonej sieci szpitali onkologicznych będą pełnić rolę jednostek wiodących, tj. o wyższym niż inne poziomie referencyjnym. Ponadto współczynniki powinny być stosowane w przypadkach realizowania kompleksowych świadczeń, co aktualnie dotyczy powstających unitów specjalistycznych.

Rada omówiła kwestie związane z nowymi narzędziami analizy i wizualizacji danych na potrzeby procesu taryfikacji oraz możliwościami ich zastosowania w pracach Rady.

Rada omówiła także zagadnienie metodyczne, dotyczące poziomu wynagrodzeń personelu medycznego w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne oraz dynamiki zmian w tym zakresie. Rada zwróciła uwagę na konieczność modyfikacji przedstawionego modelu gromadzenia danych, uwzgledniającego stosowane warianty wynagradzania za pracę, funkcjonujące w podmiotach leczniczych.