W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 26 listopada 2020 r.

Na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2020 r. Rada wysłuchała prezentacji dot. mnożnika zmian wielkości kosztów na rok 2021. Zdaniem Rady, nadzwyczajna sytuacja związana z trwającą w kraju epidemią i znaczący wzrost popytu na pracę personelu medycznego wpływa na dynamiczny wzrost wynagrodzeń. Ustalanie ewentualnego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń jest zależne od czasu trwania pandemii i jej intensywności, co przełoży się na presję wzrostu wynagrodzeń kadry medycznej.

Rada wysłuchała informacji o wynikach analiz dotyczących:

  1. porównania kosztów tych samych zabiegów operacyjnych u pacjentów z rozpoznaniem nowotworowym oraz pozostałych,
  2. kosztów świadczeń gwarantowanych z zakresu radioterapii chorób nowotworowych,
  3. kosztów hospitalizacji do radioterapii i chemioterapii.

W odniesieniu do ww. kwestii, Rada podtrzymała stanowisko, że priorytetem jest wprowadzenie wszystkich taryf równocześnie, z uwagi na wzajemne powiązanie obszarów i konieczność ich łącznej oceny. W zakresie pkt. 1. i 3., Rada nie wniosła uwag do analiz, natomiast w odniesieniu do pkt. 2. wyraziła wątpliwości dot. określenia czasu procedury, z uwagi na bardzo dużą rozbieżność między danymi pozyskanymi z ośrodków, od eksperta i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, przy jednoczesnym braku odpowiedzi na zapytania Agencji ze strony Konsultanta Krajowego i towarzystw naukowych. Po uzupełnieniu danych i uzyskaniu ww. odpowiedzi, Rada zajmie stanowisko.

Ponadto, Rada omówiła kwestie dot. kosztów świadczeń gwarantowanych w ramach programów lekowych. Rada uznała, że waga i złożoność tematu wymaga głębszego przeanalizowania, w związku w tym postanowiła odłożyć decyzję w tej kwestii. Rada wskazała na zasadność jednoczasowego omówienia problematyki programów lekowych dot. kwestii onkologicznych z pozostałymi tematami onkologicznymi, omawianymi na posiedzeniu.