W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 14 kwietnia 2022 r.

Na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2022 r. Rada omówiła wyniki analizy kosztów w zakresie wyceny świadczeń: dializy dziecięce. W wyniku dyskusji Rada złożyła uwagi do przedstawionej analizy.

Rada zapoznała się z wynikami kosztowymi programu pilotażowego, dotyczącego kompleksowych badań patomorfologicznych JGPato. W wyniku dyskusji Rada zaleciła przeprowadzenie pogłębionej analizy rozkładu następujących danych, dotyczących:

  • różnic w krotności pobieranych bloczków w poszczególnych grupach JGP;
  • różnic w krotności zlecanych badań dodatkowych istotnych kosztowo w poszczególnych grupach JGP, z uwzględnieniem danych sprawozdanych o wykonanych świadczeniach dla tych samych pacjentów uwzględniających kody sprawozdawcze oraz kody rozpoznanych wg. ICD-10;
  • wykorzystanie tych informacji w analizie porównawczej poszczególnych grup pacjentów i kodów rozpoznań oraz analizie porównawczej między ośrodkami biorącymi udział w pilotażu;
  • w przypadku istotnych rozbieżności, określenie ich skali oraz możliwych przyczyn.

Po przeprowadzeniu powyższych analiz Rada prosi o przedstawienie przez Agencję wniosków i propozycji rekomendacji.