W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Stanowisko AOTMiT i NFZ w sprawie listu otwartego Towarzystwa Chirurgów Polskich

 • Dzięki nowej, wyższej wycenie procedur medycznych w zakresie chorób układu pokarmowego oraz chorób wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony szpitale zyskają w ciągu roku 1,18 mld zł. Ponad 700 mln zł z tej puli trafi do oddziałów chirurgii ogólnej.

 

 • Najwięcej na zmianach wycen zyskają szpitale powiatowe – blisko 551 mln zł.

 

 • Łącznie z 83 grup świadczeń, aż 77 jest wyżej wycenionych.

 

 • Mamy więc do czynienia ze znacznym wzrostem finansowania, a nie z jego obniżką, jak twierdzi Towarzystwo Chirurgów Polskich w liście do Prezesa NFZ.

 

 • Stawiamy na dialog, dlatego Prezesi AOTMiT i NFZ zaprosili przedstawicieli Towarzystwa Chirurgów Polskich na spotkanie, aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące nowych taryf świadczeń.

 

Zacznijmy od podstaw. Wycenami świadczeń zajmuje się AOTMiT

 

Przegląd wyceny świadczeń w zakresie chirurgii ogólnej to jeden z postulatów zgłaszanych przez dyrektorów szpitali, w tym w szczególności szpitali powiatowych. Wzrost finansowania w tym obszarze zapowiedziała także Minister Zdrowia Izabela Leszczyna.

Przypomnijmy, że wyceną świadczeń zajmuje się specjalnie powołana do tego Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), a nie NFZ. Natomiast Prezes NFZ zarządzeniem wprowadza w życie zatwierdzoną taryfę świadczeń AOTMiT. Tak mówi wprost ustawa[1].

Agencja przy ustaleniu wyceny świadczeń posługuje się danymi pozyskanymi bezpośrednio z placówek medycznych, w tym szpitali. Ponadto korzysta z zaplecza ekspertów w danej dziedzinie oraz doświadczeń innych państw.

Agencja wyceniła na nowo świadczenia obejmujące:

 • choroby przewodu pokarmowego
 • choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony.

 

Więcej środków dla szpitali. Chodzi o ponad 1 mld zł

 

 

Wzrost, który wynika z nowej wyceny AOTMiT, może wynieść nawet 1,18 mld zł w skali roku. To ok. 20% więcej niż dotychczas. Oznacza to, że NFZ zapłaci szpitalom więcej za zabiegi w zakresie chorób przewodu pokarmowego, wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony.

Najwięcej, bo blisko 551 mln zł w ujęciu rocznym, zyskają szpitale gminne i powiatowe. Szpitale na poziomie województw, zarządzane przez marszałków oraz szpitale kliniczne — 435 mln zł. AOTMiT szacuje, że dzięki nowej wycenie 714 mln zł zwiększy budżety oddziałów chirurgii ogólnej.

 

Nowe stawki AOTMiT. Wycena 77 z 83 grup świadczeń w górę

 

W analizowanych przez AOTMiT obszarach są 83 grupy świadczeń. W aż 77 z nich finansowanie jest wyższeWzrosty ponad dotychczasowe wyceny z uwzględnieniem współczynników zawierają się w przedziale od 10 do 303%.

W liście TChP jest mowa o współczynniku korygującym. Warto pamiętać, że był on przejściowy do czasu ustalenia nowej taryfy. Ostatecznie został zastąpiony korzystniejszym rozwiązaniem dla placówek medycznych. Czyli ujęciem kwoty współczynnika w wycenie dla danej grupy świadczeń. Oznacza to, że wartość nowej wyceny AOTMiT jest wyższa od dotychczasowej wyceny uwzględniającej współczynnik korygujący.

Przykładowo dla sześciu najczęściej realizowanych grup dodatkowy wzrost wynosi: 18% dla F72 Operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem (73,8 tys. hospitalizacji), 10% dla F46 Choroby jamy brzusznej (57,5 tys. hospitalizacji), 10% dla F16F Choroby żołądka i dwunastnicy < 66 r.ż. (18,5 tys. hospitalizacji), 16% dla F16E Choroby żołądka i dwunastnicy > 65 r.ż. (16,7 tys. hospitalizacji), 104% dla F93 Średnie zabiegi odbytu (15,4 tys. hospitalizacji), 48% dla F83 Wycięcie wyrostka robaczkowego (14,3 tys. hospitalizacji).

 

Kto wziął udział w konsultacjach nowych wycen AOTMiT?

 

Przy ustalaniu nowych stawek, AOTMiT pozyskuje dane z placówek medycznych, m.in. o aktualnych kosztach ponoszonych przez nie przy realizacji analizowanych grup świadczeń. Do przygotowania wyceny AOTMiT posłużył się danymi pozyskanymi bezpośrednio ze szpitali.

Agencja do oceny zaproponowanych zmian angażuje również środowiska eksperckie z danej dziedziny. Zastosowano więc standardową procedurę pozyskania opinii środowiska eksperckiego na temat proponowanych zmian, zgodnie z którą informacja o publikacji raportu do konsultacji wraz z informacją dotyczącą trybu i terminu składania uwag została przesłana 18 kwietnia 2024 r. do:

 • Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii dziecięcej
 • Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej
 • Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej
 • Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych
 • Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych
 • Konsultanta Krajowego w dziedzinie gastroenterologii
 • Konsultanta Krajowego w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej
 • Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
 • Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych
 • Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
 • Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
 • Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
 • Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu
 • Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego
 • Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Z tej grupy ekspertów odpowiedział tylko jeden — Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu. Zgłoszone uwagi zostały przeanalizowane przez Radę Taryfikacji.

 

Stawiamy na dialog. Prezesi AOTMiT i NFZ zapraszają TChP na spotkanie

 

Niestety, z zaproszenia do konsultacji nie skorzystało Towarzystwo Chirurgów Polskich, czyli autorzy wspomnianego już listu.

Na dialog nigdy nie jest za późno, dlatego Prezesi AOTMiT Daniel Rutkowski i NFZ Filip Nowak, zaprosili przedstawicieli TChP na spotkanie. Zaplanowana na najbliższy wtorek rozmowa rozwieje wszystkie wątpliwości związane z nowymi taryfami świadczeń.

 

Zarządzenie Prezesa NFZ wprowadzi w życie nową wycenę

 

Zatwierdzona przez Ministra Zdrowia taryfa świadczeń (wycena świadczeń), aby weszła w życie, musi zostać wprowadzona Zarządzeniem Prezesa NFZ. To obowiązek ustawowy. Projekty zarządzeń Prezesa NFZ w tej sprawie były poddane konsultacjom społecznym.

Warto dodać, że taryfy świadczeń AOTMiT są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie.


[1] Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych