W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Technologie medyczne

Technologie medyczne to leki, urządzenia, procedury diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w określonych wskazaniach, a także organizacyjne systemy wspomagające, w obrębie których wykonywane są świadczenia zdrowotne.

Ocena technologii medycznych (HTA – health technology assessment) polega na ocenie inkrementalnych korzyści w zakresie skuteczności klinicznej bezpieczeństwa związanych z wprowadzeniem nowej technologii medycznej do praktyki klinicznej w relacji do inkrementalnych kosztów z tym związanych. To interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, której celem jest wsparcie decydentów w podejmowaniu opartych na dowodach naukowych decyzji dotyczących refundowania innowacyjnych lekowych i nielekowych technologii medycznych. Jest postępowaniem mającym na celu podsumowanie dostępnych informacji o zdrowotnych, ekonomicznych, społecznych i etycznych aspektach zastosowania technologii medycznych, prowadzonym w sposób przejrzysty i systematyczny, według powszechnie zaakceptowanych zasad (wytyczne HTA), celem uzyskania jak najwyższej wiarygodności wyników.

Schemat – części składowe stanowiące o multidyscyplinarności HTA

 

Pełen raport oceny technologii medycznych składa się z:

  • analizy problemu decyzyjnego
  • analizy klinicznej
  • analizy ekonomicznej
  • analizy wpływu na system ochrony zdrowia

Agencja opracowuje raporty w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie

  • kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego,
  • określania lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego,
  • usuwania danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych,
  • zmiany technologii medycznej,

oraz weryfikuje analizy HTA składane wraz z dokumentacją do wniosków o objęcie danego leku refundacją, tj. wpisaniem na listę leków refundowanych.

Przygotowane raporty są podstawą do wydania stanowisk Rady Przejrzystości i rekomendacji Prezesa Agencji.

Schemat – Proces oceny technologii medycznej