W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Training materials

Teaching materials constitute an essential element of each training session and work within a specific scope. They are building on experience of previous cooperation with healthcare providers. They constitute a source of information on the process of collecting and analysing data.

Training materials available below:

Presentation of the Tariff System Department

Proces taryfikacji świadczeń (Process of setting tariffs for healthcare services)

Współpraca z Wydziałem Taryfikacji (Cooperation with the Tariff System Department)

Pozyskiwanie danych (Obtaining data)

Analiza danych (Data analysis)

Dane finansowo-księgowe: poprawność przekazania, wpływ jakości danych na wyniki analiz (koszty osobodnia, stawki wynagrodzeń) (Financial and accounting data: correctness of the transfer, impact of data quality on analysis results (man-days costs, remuneration rates)

Narzędzia do przekazywania i analizy danych w Wydziale Taryfikacji – geneza, opis i wyciągnięte wnioski (Tools for data transfer and analysis in the Tariff System Department – genesis, description and conclusions drawn)

Odstępstwa od standardowej formy zbierania danych wynikające ze specyfiki świadczenia i odmiennego podejścia do kalkulacji kosztów (Deviations from the standard form of obtaining data resulting from the specificity of the healthcare service and a different approach to cost calculation)

Rodzaje danych udostępnianych Agencji przez świadczeniodawców oraz formy ich przekazywania (Types of data made available to the Agency by healthcare providers and forms of their provision)

Wykorzystanie wycen świadczeń w innych krajach (koszyk świadczeń gwarantowanych) w procesie taryfikacji (Use of healthcare service prices in other countries (health benefit package) in the tariff setting proces)

Zróżnicowanie finansowania świadczeń opieki szpitalnej w zależności od stanu ciężkości pacjenta – analiza porównawcza Polski, Australii i Wielkiej Brytanii (Differentiation of financing of hospital care services depending on the severity of the patient’s condition – comparative analysis of Poland, Australia and Great Britain)