W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Legal opinions and positions

Legal documents on the assessment and implementation of Health Policy Programmes (HPPs):

  • Act of 27 August 2004 on healthcare services financed from public funds (Journal of Laws 2020, item 1398, as amended) – DOWNLOAD (POBIERZ) 
  • Regulation of the Minister of Health of 22 December 2017 on the health policy programme template , the template of the final report on the implementation of the health policy programme and the manner of preparation of the draft health policy programme and the final report on the implementation of the health policy programme (Journal of Laws 2017 item 2476) – DOWNLOAD (POBIERZ) 

Applicable communications, opinions and legal positions on the evaluation and implementation of HPPs:

2020 – Komunikat Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 maja 2020 r. w/s Prośba o wskazanie przez jednostkę samorządu terytorialnego informacji niepodlegających ujawnieniu (2020 – Communication of the President of the Agency for Health Technology Assessment and Tariff System of 29 May 2020 on a request for indication by a local self-government unit of information subject to non-disclosure)

2019 – Stanowisko Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dot. dokumentu pt. “Biała księga szczepień HPV” opublikowanego i dystrybuowanego przez Stowarzyszenie “Centrum Informacji o Zdrowiu DOBROSTAN” (2019 – Position of the Agency for Health Technology Assessment and Tariff System on the document “White Book of HPV Vaccination” published and distributed by the Association “Centrum Informacji o Zdrowiu DOBROSTAN”)

2016 – Informacja dotycząca interpretacji przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz 581 z późn. zm.) w zakresie możliwości wprowadzenia zmian programu polityki zdrowotnej w trakcie jego realizacji oraz o zakresie zmian, które powodować będą powstanie nowego programu polityki zdrowotnej (2016 – Information on the interpretation of the provisions of the Act of 27 August 2004 on healthcare services financed from public funds (Journal of Laws of 2015, item 581, as amended) as regards the possibility of introducing changes to the healthcare policy programme during its implementation and on the scope of changes that will result in the creation of a new healthcare policy programme)

2015 – Informacja o zmianie przepisów dotyczących programów zdrowotnych wprowadzonych ustawą z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1138) (2015 – Information on the change of provisions on health programmes introduced by the Act of 22 July 2014 amending the Act on healthcare services financed from public funds and certain other acts (Journal of Laws of 2014, item 1138)

2014 – Stanowisko AOTM dot. ponownego opiniowania projektów programów zdrowotnych z zakresu profilaktyki zakażeń HPV, w których dokonano zmiany schematu dawkowania szczepionki z 3-dawkowego na 2-dawkowy (2014 – Position of the AOTM on the re-issuing of opinions on draft health programmes for the prevention of HPV infections, in which the dosing schedule of the vaccine has been changed from a 3-dose to a 2-dose scheme)