W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

COVID-19

W trakcie pandemii COVID-19, w trybie nadzwyczajnym, w ramach szybkiej ścieżki tworzenia wytycznych, na podstawie zlecenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r., Agencja przygotowała:

Zalecenia w COVID-19. Polskie zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne oraz organizacyjne w zakresie opieki nad osobami zakażonymi lub narażonymi na zakażenie SARS-CoV-2 wersja w języku polskim (data publikacji 25 kwietnia 2020 r.);

COVID-19 recommendations. Polish diagnostic, therapeutic and organisational recommendations for the care of individuals infected with SARS-CoV-2 or exposed to a SARS-CoV-2 infection wersja w języku angielskim (data publikacji 25 kwietnia 2020 r.).

 

Zalecenia wypracowano na podstawie:

  • nielicznych jeszcze prac oryginalnych odnoszących się specyficznie do tematu;
  • analizy wytycznych międzynarodowych organizacji i towarzystw naukowych;
  • opinii polskich ekspertów.

Do realizacji zadania Agencja powołała 7 Paneli Ekspertów. Pracę Paneli koordynował Komitet Sterujący, złożony z Prezydium Rady Przejrzystości Agencji, który był odpowiedzialny za ostateczną redakcję zaleceń.

 

Dokument poddawany jest cyklicznej aktualizacji w związku z pojawiającymi się doniesieniami naukowymi dotyczącymi skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa technologii medycznych stosowanych w COVID-19.

 

W związku z nowymi dowodami naukowymi dla skuteczności i profilu bezpieczeństwa poszczególnych technologii lekowych stosowanych w Covid-19, Agencja przystąpiła do procesu aktualizacji Zaleceń w Covid-19 w zakresie farmakoterapii.

W pierwszym etapie opublikowano opracowania analityczne na rzecz oceny skuteczności i profilu bezpieczeństwa kortykosteroidów (w tym deksametazonu), lopinawiru stosowanego w skojarzeniu z rytonawirem, a następnie remdesiwiru, tocilizumabu, fawipirawiru  oraz osocza ozdrowieńców (do pobrania poniżej):

  • wersja w języku polskim:

Przegląd doniesień naukowych dla kortykosteroidów stosowanych w COVID-19 (wersja 1.0, 06 sierpnia 2020 r.);

Przegląd doniesień naukowych dla lopinawiru/rytonawiru stosowanych w COVID-19 (wersja 1.0, 05 sierpnia 2020 r.);

Przegląd doniesień naukowych dla remdesiwiru stosowanego w COVID-19 (wersja 1.0, 28 sierpnia 2020 r.);

– Przegląd doniesień naukowych dla tocilizumabu stosowanego w leczeniu COVID-19 (wersja 1.0, 16 września 2020 r.);

Przegląd doniesień naukowych dla fawipirawiru stosowanego w leczeniu COVID-19 (wersja 1.0, 22 września 2020 r.);

Przegląd doniesień naukowych dla osocza ozdrowieńców stosowanego w leczeniu COVID-19 (wersja 1.0, 22 września 2020 r.).

 

  • wersja w języku angielskim:

Corticosteroids in treatment of COVID-19 – a rapid review (wersja 1.0, 06 sierpnia 2020 r.);

Lopinavir/ritonavir in treatment of COVID-19 – a rapid review (wersja 1.0, 05 sierpnia 2020 r.);

– Tocilizumab in treatment of COVID-19 – a rapid review (wersja 1.0, 16 września 2020 r.).

 

Materiały do pobrania: