W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Polskie zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne – COVID-19

W związku z nowymi dowodami naukowymi dla skuteczności i profilu bezpieczeństwa poszczególnych technologii lekowych stosowanych w Covid-19, Agencja przystąpiła do procesu aktualizacji Zaleceń w Covid-19 w zakresie farmakoterapii.

W pierwszym etapie opublikowano opracowania analityczne na rzecz oceny skuteczności i profilu bezpieczeństwa kortykosteroidów (w tym deksametazonu), lopinawiru stosowanego w skojarzeniu z rytonawirem, a następnie remdesiwiru, tocilizumabu oraz fawipirawiru (do pobrania poniżej):

  • wersja w języku polskim:

Przegląd doniesień naukowych dla kortykosteroidów stosowanych w COVID-19 (wersja 1.0, 06 sierpnia 2020 r.);

Przegląd doniesień naukowych dla lopinawiru/rytonawiru stosowanych w COVID-19 (wersja 1.0, 05 sierpnia 2020 r.);

Przegląd doniesień naukowych dla remdesiwiru stosowanego w COVID-19 (wersja 1.0, 28 sierpnia 2020 r.);

– Przegląd doniesień naukowych dla tocilizumabu stosowanego w leczeniu COVID-19 (wersja 1.0, 16 września 2020 r.);

Przegląd doniesień naukowych dla fawipirawiru stosowanego w leczeniu COVID-19 (wersja 1.0, 22 września 2020 r.).

  • wersja w języku angielskim:

Corticosteroids in treatment of COVID-19 – a rapid review (wersja 1.0, 06 sierpnia 2020 r.);

Lopinavir/ritonavir in treatment of COVID-19 – a rapid review (wersja 1.0, 05 sierpnia 2020 r.).