W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

COVID-19

W trakcie pandemii COVID-19, w trybie nadzwyczajnym, w ramach szybkiej ścieżki tworzenia wytycznych, na podstawie zlecenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r., Agencja przygotowała:

„Polskie zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne oraz organizacyjne w zakresie opieki nad osobami zakażonymi lub narażonymi na zakażenie SARS-CoV-2” – wersja 1.0, 25 kwietnia 2020 r. (PL, EN)

Wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji pandemii i ciągłego napływu nowych dowodów naukowych dla skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa technologii medycznych stosowanych w COVID-19, Agencja przeprowadza ciągły proces aktualizacji Zaleceń. 

Zbiór zaktualizowanych zaleceń w COVID-19:

W ramach powyższych działań, opublikowano również przeglądy doniesień naukowych (Rapid Review) dla poszczególnych technologii lekowych w COVID-19 (glikokortykosteroidy systemowe, lopinawir stosowany w skojarzeniu z rytonawirem, remdesiwir, tocilizumab, fawipirawir  oraz osocze ozdrowieńców, anakinra, interferon beta, amantadyna, hydroksychlorochina i chlorochina, leki przeciwzakrzepowe, kwasu acetylosalicylowego i klopidogrelu, bamlaniwimab ± etesewimab , iwermektyna, regdanwimab, REGN-COV2, sotrowimab, lenzilumab, baricytynib, wziewne glikokortykosteroidy, immunoglobuliny ludzkie, macierzyste komórki mezenchymalne, antybiotyki, sarilumab, tofacytynib, sulodeksyd, fluwoksamina, molnupirawir). Opracowania analityczne stanowią podstawę dyskusji Panelu Ekspertów Klinicznych.

 

*Szanowni Państwo
Niniejszym informujemy, iż zamieszczane na stronie Agencji materiały i wyniki dyskusji stanowią efekt pracy koncepcyjnej i procesu analitycznego przeprowadzonego przez zespół Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w oparciu o paradygmat EBM, obejmujący: wyszukiwanie, selekcję, syntezę i interpretację dowodów naukowych, lub przeprowadzoną analizę danych. 
W związku z powyższym, pragniemy przekazać, iż wykorzystywanie materiału analitycznego lub wyników dyskusji, zgodnie z dobrą praktyką, powinno być opatrzone informacją na temat źródła w postaci: [tytuł prezentacji/raportu], AOTMiT, Warszawa, czerwiec 2021 r.]

 

 

Materiały do pobrania: