"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu dotyczącym technologii oznaczania cytologii na podłożu płynnym (LBC)

W związku z realizacją zlecenia (znak: ASG.4087.5.2017.JCM IK: 748660) dotyczącego zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Cytologia na podłożu płynnym w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy” jako świadczenia gwarantowanego z zakresu programów zdrowotnych, Agencja rozpoczyna proces konsultacji z przedstawicielami/importerami/dystrybutorami firm oferujących technologię: oznaczenie cytologii na podłożu płynnym (LBC). Celem spotkań jest zgromadzenie informacji na temat oferty dostępnej na polskim rynku, specyfikacji technologii oraz technicznych aspektów wykonywania oznaczenia cytologii na podłożu płynnym.
Agencja oczekuje na zgłoszenia firm importujących/dystrybuujących technologię: oznaczenie cytologii na podłożu płynnym. Zainteresowanych udziałem w procesie konsultacji prosimy o zgłoszenie do dnia 10.05.2018 r. na adres SekretariatWS@aotm.gov.pl oraz w.lewandowski@aotm.gov.pl.