"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

  Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza zainteresowane szkoły wyższe do składania propozycji współpracy w zakresie implementacji dedykowanych programów nauczania, zapewniających optymalizację kształcenia w zakresie potrzeb kompetencyjnych Agencji.   Agencja jest gotowa rozważyć lokalizację swoich biur zadaniowych w obszarze działania kooperantów oraz podpisanie stosownych porozumień w zakresie płatnych praktyk, staży absolwenckich oraz transferu idei i metodyki oceny technologii medycznych.  

Kontekst prawny

W związku z ostatnimi zmianami[1] ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793, z późn. zm., dalej jako „ustawa”) na Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nałożona została odpowiedzialność za realizację dwóch nowych, kluczowych zadań związanych z zakresem, jakością i dostępnością świadczeń opieki zdrowotnej:
 • prowadzenia kompleksowych prac analitycznych w zakresie „zmiany technologii medycznych” (art. 31n pkt 1 lit. a tiret czwarte ustawy) – będącym de facto rozszerzeniem dotychczasowej roli Agencji wyrażonej w procesie kwalifikacji świadczeń opieki zdrowotnej jako gwarantowanych oraz zmiany warunków realizacji  i usuwania świadczeń gwarantowanych o rekomendowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie modyfikacji świadczeń gwarantowanych;
 • opiniowanie zaleceń diagnostyki i leczenia opracowywanych przez towarzystwa naukowe (art. 31n pkt 4a ustawy)
  Obowiązek realizacji powyższego zakresu zadań jest związany z planowanym rozszerzeniem potencjału analitycznego Agencji zgodnie założeniami ustawodawcy.

  Kontekst organizacyjny

  Transfer idei i metodyki
   Agencja jest aktywnym uczestnikiem sieci wymiany doświadczeń w zakresie metodyki oceny technologii medycznych w ramach struktur formalnych (m.in. EUNetHTA) oraz nieformalnych (wykłady, konferencje). Dynamiczne zmiany w zakresie metodyki, w tym w szczególności przeniesieniu punktu ciężkości działań analitycznych z obszaru lekowego na obszary technologii nielekowych (świadczenia opieki zdrowotnej, wyroby medyczne, programy zdrowotne, wytyczne postępowania medycznego), powodują wymowną konieczność bliskiej współpracy ideowej i metodycznej ze szkołami wyższymi realizującymi proces dydaktyczny i badawczy w powyższym zakresie.
    Agencja rozważa nawiązanie sformalizowanej współpracy dydaktyczno-naukowej z jednostkami akademickimi, których efektem z perspektywy Agencji byłaby możliwość otworzenia dodatkowej ścieżki rozwoju dla zatrudnionych analityków oraz potencjał optymalizacji programu dydaktycznego jednostek akademickich do praktycznych potrzeb Agencji. Agencja jest gotowa rozważyć uruchomienie systemu płatnych praktyk lub staży absolwenckich, a także włączenie kadry naukowo-dydaktycznej do prowadzonych projektów oraz  do tworzenia biur zadaniowych, które byłyby wstanie zwiększyć konkurencyjność oferty dydaktycznej jednostek akademickich.
     Zgłoszenia
      Propozycje dotyczące współpracy prosimy składać pisemnie na adres Agencji w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2017 roku.
       Zgłoszenia powinny zawierać:
       • opis potencjału dydaktycznego uczelni w obszarze nauk o zdrowiu;
       • opis propozycji dedykowanych programów nauczania zapewniających optymalizację kształcenia w zakresie potrzeb kompetencyjnych Agencji;
       opis innych propozycji współpracy.

        [1] Wprowadzonymi w szczególności ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 759), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2017 r. oraz ustawą z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 r., poz. 1200), która weszła w życie z dniem 23 lipca 2017 r.
        WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann