"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Postępowanie nr 50 – Lista podmiotów wyłonionych na podstawie ankiet

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

informuje

o zakończeniu procesu pozyskania podmiotów leczniczych w ramach współpracy bieżącej z zakresu leczenie szpitalne. Do podmiotów wyłonionych na podstawie ankiety Agencja wystąpi z Wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych, który zostanie wysłany drogą pocztową do dnia 15 listopada 2019 r.”

Lista wyłonionych podmiotów

Więcej informacji na stronie:

http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku/50-wspolpraca-biezaca-lsz-2018