"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AktualnościKomunikat w sprawie opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

Uprzejmie informujemy, iż Agencja rozpoczęła prace nad przygotowaniem dokumentu, w formie opracowania metodycznego, będącego przewodnikiem dla autorów zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie przygotowywania poprawnych metodologicznie dokumentów wytycznych praktyki klinicznej. Planowany termin zakończenia prac nad opracowaniem “Wytyczne opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego” – początek drugiego kwartału 2018 roku.

Czytaj całość >>


Ramy metodyczne opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

W dniu 22 grudnia 2017 roku Agencja, po konsultacjach z zespołem ekspertów, ukończyła prace nad dokumentem “Ramy metodyczne opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Wstęp do metodyki opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego ver. 0.3” Niniejszy dokument określa najważniejsze kwestie związane z procesem przygotowywania zaleceń i stanowi ramy dla rozwinięcia i uszczegółowienia wytycznych na poziomie dokumentu “Wytyczne opracowywania zaleceń […]

Czytaj całość >>