"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Tłumaczenie zestawu narzędzi ADAPTE na język polski

Tłumaczenie zestawu narzędzi ADAPTE na język polski

    W bibliotece G-I-N opublikowano tłumaczenie podręcznika ADAPTE na język polski, które zostało opracowane w ramach współpracy Naczelnej Izby Lekarskiej i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Dokument dostępny jest pod adresem: https://www.g-i-n.net/document-store/working-groups-documents/adaptation/adapte-resource-toolkit-polish.

    Podręcznik i zestaw narzędzi ADAPTE zawierają opis metodyki oraz pakiet narzędzi wspierających adaptację wytycznych praktyki klinicznej jako jeden ze sposobów opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Proces ADAPTE zapewnia systematyczne podejście do zastosowania lub modyfikacji istniejących wytycznych opracowanych w jednym kontekście kulturowym i organizacyjnym do wykorzystania w innym, które umożliwia dostosowanie dokumentów do potrzeb, priorytetów, prawodawstwa, polityki i docelowych warunków.

    Zestaw narzędzi opracowano z myślą o zaspokojeniu potrzeb różnych grup użytkowników, w tym twórców wytycznych, świadczeniodawców oraz decydentów na poziomie lokalnym i krajowym, w tym grup różnych zasobach, które są zainteresowane opracowaniem lub wdrożeniem wytycznych, a cały proces zaprojektowano z myślą o zapewnieniu jego elastyczności w zależności od zastosowania oraz mając na celu poprawę jakości i trafności adaptowanych wytycznych.