"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Warsztaty inicjujące prace zespołu ds. wytycznych HTA dla wyrobów medycznych

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 3 lipca w godzinach 10:00-14:00 w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji odbędą się warsztaty inicjujące prace nad przygotowaniem wytycznych HTA dla wyrobów medycznych. Podczas spotkania omówione zostaną przepisy prawa w zakresie wyrobów medycznych, rozwiązania międzynarodowe, dotychczasowe doświadczenia Agencji i innych interesariuszy procesu. Spotkanie powinno zakończyć się uzgodnieniem metodyki oraz harmonogramu prac. Szczegółowe informacje zostaną w przeciągu najbliższego tygodnia wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do osób i instytucji, które zgłosiły swój udział w projekcie.