"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Postępowania zakończone

48. Radioterapia chorób nowotworowych

47. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień dla dzieci i młodzieży

46. Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne

45. Ustalenie kosztów rzeczywistych i nowy model taryfikacji

44. Choroby układu moczowo-płciowego z zakresu leczenia szpitalnego (L105)

43. Zabiegi w zakresie kończyn i miednicy (LSZ_H31E-H33 oraz H41-H43)

41. Choroby układu moczowo-płciowego_ przeszczepy (L94, L97)

42. Choroby nowotworowe z zakresu leczenia szpitalnego (JGP) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (pakiety onkologiczne)

40.Choroby układu moczowo-płciowego z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

39. Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC)

38. Choroby nowotworowe z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

37. Leczenie melfalanem siatkówczaka

36. Terapia hiperbaryczna

35. Replantacja kończyny górnej (JGP H41)

34. Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna (JGP D45)

33. Bieżąca współpraca – Leczenie Szpitalne 2017

32. Dane finansowo-księgowe 2016

31. Kompleksowe zabiegi trzustki – G31

30. Leczenie szpitalne – Hemofilia i pokrewne skazy krwotoczne

29. Leczenie szpitalne- Pediatria

28. Leczenie szpitalne EHN(powtórne)

27. Świadczenia ZPO/ZOL (HIV/AIDS_dzieci/młodzież) – powtórne

27. Świadczenia w ZPO/ZOL

26. Leczenie gruźlicy

25. Leczenie szpitalne EHN

24. Świadczenia wysokospecjalistyczne

23. Rehabilitacja lecznicza – powtórne

23. Rehabilitacja lecznicza

22. Karty Kosztowe

21. Dane Finansowo-księgowe

20. Karty Kosztorysów

19. Karty Kosztorysów

18. Karty Kosztorysów

17. Karty Kosztorysów

16. Karty Kosztorysów

15. Karty Kosztorysów

14. Bieżąca współpraca LSz – Uzupełnienie

14. Bieżąca współpraca LSz

13. Karty Kosztorysów

12. Karty Kosztorysów

11. Karty kosztorysów – ponowne zaproszenie zakres: pobranie nerki od dawcy żywego II.

11. Karty kosztorysów – zakres: pobranie nerki od dawcy żywego oraz pobranie i przetoczenie limfocytów dawcy (DLI)

10. Karty kosztorysów – Dla wybranego produktu

09. Leczenie Szpitalne – Dane kosztowe za rok 2015

08. Karty kosztorysów – Ponowne zaproszenie: część B II

08. Karty kosztorysów – Ponowne zaproszenie: część B

08. Karty kosztorysów – Ponowne zaproszenie

08. Karty kosztorysów

07. Świadczenia z zakresu wentylacji mechanicznej pacjentów II

07. Świadczenia z zakresu wentylacji mechanicznej pacjentów I

06. Radioterapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku

05. Mechaniczne, pozaustrojowe wspomaganie serca sztucznymi komorami

04. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

03. Leczenie szpitalne, teleradioterapia paliatywna, kardiochirurgia dziecięca (procedury wysokospecjalistyczne), szpitale oddziały ratunkowe

02. Opieka paliatywna i hospicyjna – ponowne zaproszenie

02. Opieka paliatywna i hospicyjna

01. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

01. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień I