"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Szkolenia

Podsumowanie Konferencji:
Standard Rachunku Kosztów

Pierwszy etap prac nad zmianami zaleceń do standardu rachunku kosztów już za nami – oto podsumowanie konferencji, która miała miejsce 27 czerwca 2019 roku w Warszawie.  Jej celem było podsumowanie pilotażu przeprowadzonego w tym zakresie przez Agencję oraz zaprezentowanie propozycji rozporządzenia dotyczącego zaleceń do standardu rachunku kosztów, wypracowanych przez zespół powołany przez Prezesa Agencji.

Wydarzenie zgromadziło łącznie około 100 uczestników, przybyłych z terenu całego kraju, wśród których znaleźli się m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, organizacji i związków pracodawców, stowarzyszeń, eksperci w zakresie rachunku kosztów oraz praktycy odpowiadający za proces zarządzania kosztami w podmiotach leczniczych.

Przygotowany program Konferencji obejmował sześć sesji tematycznych, w trakcie których podkreślono konieczność zmiany starego rozporządzenia, zaprezentowano propozycje zmian w tym zakresie oraz nakreślono kierunek dalszych działań.

Warto podkreślić, że wnioski, uwagi oraz doświadczenia jednostek biorących udział w pilotażu, stanowiły cenny materiał w pracach nad prezentowanymi rozwiązaniami.

Dużo czasu przeznaczono również na dyskusje, w trakcie których przedstawiciele różnych środowisk wielokrotnie zaznaczyli, że wprowadzenie ujednoliconego rachunku kosztów jest niezbędne i oczekiwane przez uczestników rynku ochrony zdrowia. Zgodnie podkreślili, iż proponowane zmiany mają charakter ujednolicający, uszczegółowiający, ewolucyjny a nie rewolucyjny.

Konferencja zamknęła pierwszy etap prac Agencji nad zmianami zaleceń do standardu rachunku kosztów. Planowane są dalsze działania, mające na celu opracowanie propozycji kolejnego rozporządzenia, w przeciągu kilku najbliższych lat, wprowadzającego bardziej szczegółową analitykę i kalkulację kosztów świadczeń. Ze strony Agencji, padły również deklaracje pomocy dla świadczeniodawców przy wdrażaniu nowych rozwiązań.

Dziękujemy Szanownym Gościom i Uczestnikom za zainteresowanie Konferencją, udział oraz wspólnie spędzony czas.

W załączeniu, przedstawiamy GALERIĘ ZDJĘĆ oraz MATERIAŁY z Konferencji (tj. prezentacje, materiały szkoleniowe).