"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Raporty Taryfikacyjne

LP.
Raport do projektu
Pliki do pobrania
001 Przeszczepienie płuca ikona pliku pdf Raport PDF
ikona pliku zip Załączniki ZIP
002 Leczenie zaćmy ikona pliku pdf Raport PDF
003 Zabiegi endowaskularne naczyń mózgowych finansowane w ramach JGP: Q31–Q33 ikona pliku pdf Raport PDF
ikona pliku zip Załączniki ZIP
004 Zabiegi endowaskularne finansowane w ramach JGP: Q46 ikona pliku pdf Raport PDF
ikona pliku zip Załączniki ZIP
005 Zabiegi endowaskularne finansowane w ramach JGP: Q47 ikona pliku pdf Raport PDF 
ikona pliku zip Załączniki ZIP
006 Pobranie nerki od dawcy żywego ikona pliku pdf Raport PDF
ikona pliku zip Załączniki ZIP
007 Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką ikona pliku pdf Raport PDF
ikona pliku zip Załączniki ZIP
008 Przeszczepienie komórek przytarczyc ikona pliku pdf Raport PDF
ikona pliku pdf Załącznik PDF
009 Pobranie i przetoczenie limfocytów dawcy ikona pliku pdf Raport PDF
010 Badanie antygenów zgodności tkankowej ikona pliku pdf Raport PDF
ikona pliku zip Załącznik ZIP
011 Perinatalna opieka paliatywna ikona pliku pdf Raport PDF
ikona pliku pdf Errata PDF
ikona pliku zip Załącznik ZIP
012 Gruźlica wielolekooporna ikona pliku pdf Raport PDF
ikona pliku zip Załącznik ZIP
013 Hemofilia ikona pliku pdf Raport PDF
ikona pliku pdf Raport PDF aneks
ikona pliku pdf Załącznik 1 aneks
ikona pliku zip Załącznik ZIP
014 Zachowawcze leczenie szpitalne dzieci ikona pliku pdf Raport PDF
ikona pliku zip Załącznik ZIP
015 zabiegi endowaskularne (JGP: Q01, Q41-Q45) ikona pliku pdf Raport PDF
ikona pliku pdf Raport PDF errata
ikona pliku zip Załącznik ZIP
016 świadczenia w ZOL/ZPO ikona pliku pdf Raport PDF
ikona pliku zip Załącznik ZIP
017 zabiegi endoprotezoplastyki (H01, H03, H09–H12) ikona pliku pdf Raport PDF
ikona pliku zip Załącznik ZIP
018 leczenie złamań (JGP: H60-H67) ikona pliku pdf Raport PDF
ikona pliku zip Załącznik ZIP
019 zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego lub tkanek miękkich (JGP: H81–H84) ikona pliku pdf Raport PDF
ikona pliku zip Załącznik ZIP
020 leczenie pourazowych uszkodzeń poza uszkodzeniami mózgu >17 r.ż. (JGP: H85E i H85F) ikona pliku pdf Raport PDF
ikona pliku zip Załącznik ZIP

linia pozioma
Raport do projektu: JGP E – kardiologia zachowawcza
linia pozioma
ikona pliku pdf Raport
ikona pliku pdf Załącznik nr 1
ikona pliku pdf Załącznik nr 2
ikona pliku pdf Załącznik nr 3
ikona pliku excel Załącznik nr 4.1
ikona pliku excel Załącznik nr 4.2
ikona pliku excel Załącznik nr 4.3
ikona pliku excel Załącznik nr 4.4
ikona pliku excel Załącznik nr 4.5
ikona pliku excel Załącznik nr 4.6
ikona pliku excel Załącznik nr 4.7
ikona pliku excel Załącznik nr 4.8
ikona pliku excel Załącznik nr 4.9

linia pozioma
Raport do projektu: Opieka kompleksowa – Endoprotezoplastyka
linia pozioma
ikona pliku pdf Raport
ikona pliku excel Załącznik nr 1
ikona pliku excel Załącznik nr 2
ikona pliku pdf Załącznik nr 3

linia pozioma
Raport do projektu: Opieka kompleksowa po zawale mięśnia sercowego
linia pozioma
ikona pliku pdf Raport

linia pozioma
Raport do projektu: MRI
linia pozioma
ikona pliku pdf Raport
ikona pliku excel Załącznik nr 1

linia pozioma
Raport do projektu: Hemodializa
linia pozioma
ikona pliku pdf Raport
ikona pliku pdf Załącznik nr 1
ikona pliku pdf Załącznik nr 2
ikona pliku pdf Załącznik nr 3
ikona pliku pdf Załącznik nr 4

linia pozioma
Raport do projektu: PET
linia pozioma
ikona pliku pdf Raport
ikona pliku pdf Załącznik nr 1
ikona pliku pdf Załącznik nr 2
ikona pliku pdf Załącznik nr 3

linia pozioma
Raport do projektu: JGP A22
linia pozioma
ikona pliku pdf Raport
ikona pliku pdf Załącznik nr 1
ikona pliku pdf Załącznik nr 2
ikona pliku pdf Załącznik nr 3
ikona pliku pdf Załącznik nr 4
ikona pliku pdf Załącznik nr 5

linia pozioma
Raport do projektu: JGP B18 B19
linia pozioma
ikona pliku pdf Raport
ikona pliku pdf Załącznik nr 1
ikona pliku pdf Załącznik nr 2
ikona pliku pdf Załącznik nr 3
ikona pliku pdf Załącznik nr 4
ikona pliku pdf Załącznik nr 5
ikona pliku pdf Załącznik nr 6
ikona pliku pdf Załącznik nr 7
ikona pliku pdf Załącznik nr 8

linia pozioma
Raport do projektu: Melphalan
linia pozioma
ikona pliku pdf Raport
ikona pliku pdf Załącznik nr 1
ikona pliku pdf Załącznik nr 2
ikona pliku pdf Załącznik nr 3