"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

KOMUNIKAT – PROJEKT TARYFY ŚWIADCZEŃ, KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE

Na podstawie Zarządzenia nr 23/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie zasad ustalania taryfy świadczeń w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane, w celu przeprowadzenia konsultacji zewnętrznych, projekty taryf świadczeń:

  • Świadczenia gwarantowane obejmujące pobranie nerki od dawcy żywego finansowane w ramach katalogu świadczeń odrębnych w leczeniu szpitalnym,
  • Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie dorosłych chorych ze śpiączką finansowane w ramach programu zdrowotnego

ikona pliku pdf Projekty taryf

Uwagi do projektów taryf będą przyjmowane do dnia 22 lutego 2017 roku, za pomocą poniższych formularzy.

ikona pliku pdf Formularz do składania uwag – pobranie nerki od dawcy żywego
ikona pliku pdf Formularz do składania uwag – leczenie dorosłych chorych ze śpiączką

Formularz należy zapisać lokalnie na dysku komputera a następnie otworzyć w aplikacji Adobe Acrobat Reader (wersja zalecana >= 8.X).
Aplikacja Adobe Acrobat Reader jest dostępna do pobrania pod adresem.

ikona Get Adobe Reader

Aby wysłać formularz należy wykorzystać pole w jego prawym górnym lub dolnym rogu „Prześlij formularz”, który automatycznie za pomocą Państwa skonfigurowanego klienta poczty e-mail, wyśle Ankietę na adres: taryfa.uwagi@aotm.gov.pl.

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Rada do spraw Taryfikacji, przed określeniem taryfy świadczeń przez Prezesa Agencji wyda opinię na podstawie art. 31lb ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 581 z późn. zm.) .

Raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń