"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCIZaproszenie do uczestnictwa w postępowaniu

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy […]

Czytaj całość >>


Informacja o rozstrzygnięciu Postępowania

Prezes Agencji oceny Technologii Medycznych i taryfikacji informuje, iż zakończyło się postępowanie prowadzone na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), z . Wynik postępowania znajduje się w Informacji o rozstrzygnięciu […]

Czytaj całość >>
  

Szkolenie POD

Szanowni Państwo ! W związku z planowanym podjęciem prac dotyczących taryfikacji świadczeń Wycena świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, AOTMiT podjęła działania w celu organizacji jednodniowego szkolenia w Warszawie w terminie 14.09.2015 r. Niniejszym, serdecznie zapraszamy do udziału w dniu 14 września 2015 r. (poniedziałek) w bezpłatnym, jednodniowym szkoleniu, […]

Czytaj całość >>