"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCIKomunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1373 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został […]

Czytaj całość >>


5/2020 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady do spraw Taryfikacji 5/2020 w dniu 09.07.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Wydanie stanowiska w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących chirurgię noworodka identyfikowanych produktami rozliczeniowymi: PZN01-PZN04. Omówienie wyników analizy „Porównanie kosztów ponoszonych przez ośrodki onkologiczne oraz pozostałe podmioty, w oparciu o ogólne dane finansowo-księgowe”. Przedstawienie nowych narzędzi analizy i wizualizacji danych na potrzeby procesu […]

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 28 maja 2020 r.

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 28 maja 2020 r. Na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r. Rada zaopiniowała Plan Taryfikacji na 2021 rok. Jednocześnie Rada zwróciła uwagę na konieczność kontynuacji i zakończenia uprzednio rozpoczętych procesów taryfikacji, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń onkologicznych i rehabilitacyjnych. Opinia znajduje się tutaj. Rada omówiła wyniki […]

Czytaj całość >>


4/2020 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 4/2020 w dniu 28.05.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Zaopiniowanie planu taryfikacji na rok 2021. Omówienie wyników prac zrealizowanych w ramach projektu pn. „Ustalenie kosztów rzeczywistych i nowy model taryfikacji” – porównanie wyników z instytutów vs inne typy szpitali. Omówienie wyników prac zrealizowanych w ramach przygotowania projektów taryf dla świadczeń gwarantowanych obejmujących [...]Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 26 marca 2020 r.

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 26 marca 2020 r. Na posiedzeniu w dniu 26 marca 2020 r. Rada wysłuchała prezentacji dotyczącej propozycji zaleceń odnoszących się do standardu rachunku kosztów. Rada przeprowadziła dyskusję, w której pozytywnie odniosła się do zaprezentowanego projektu rozporządzenia, przedstawionego w formie prezentacji, zawierającego zapisy dot. ewidencji kosztów i […]

Czytaj całość >>
 

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 23 MARCA 2020 R. W SPRAWIE ZASAD WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEZ AGENCJĘ OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU EPIDEMII NA OBSZARZE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanej z zakażeniami […]

Czytaj całość >>