"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCI17/2018 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji nr 17/2018 w dn. 11.12.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane przez położną POZ – wizyta patronażowa i porada laktacyjna. Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: lecznicze naświetlania promieniami ultrafioletowymi chorób skóry. Omówienie metodyki: „Identyfikacja [...]Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 15 listopada 2018 r.

Na posiedzeniu 15 listopada 2018 r. Rada ds. Taryfikacji zapoznała się z raportami oraz z uwagami do raportów w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: wprowadzenie balonu uwalniającego lek do naczyń wieńcowych, protezowanie rogówki (keratoprotezowanie), zabiegi chirurgicznego leczenia otyłości, neuromodulację krzyżową, wprowadzenie protezy metalowej do moczowodu lub cewki moczowej. W wyniku dyskusji, Rada wydała stanowiska ws.: […]

Czytaj całość >>


Zaproszenie do pilotażu w zakresie standardu rachunku kosztów

W związku z realizacją przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ustawowego zadania, o którym mowa w art. 31n pkt 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1510, z późn. zm.) polegającym na opracowywaniu zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów, jednocześnie biorąc […]

Czytaj całość >>


16/2018 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji nr 16/2018 w dn. 15.11.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących wprowadzenie balonu uwalniającego lek do naczyń wieńcowych. Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących protezowanie rogówki (keratoprotezowanie). Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących zabiegi chirurgicznego leczenia otyłości. Omówienie kolejnych etapów i harmonogramu prac w zakresie taryfikacji świadczeń [...]Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 25 października 2018 r.

Na posiedzeniu 25 października 2018 r. Rada ds. Taryfikacji zapoznała się z raportami oraz z uwagami do raportów w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych w obszarze: choroby nowotworowe, finansowane w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – pakiety diagnostyczne, chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC), replantacja kończyny górnej. Jednocześnie, w odniesieniu do taryfikowanych świadczeń gwarantowanych w […]

Czytaj całość >>


Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1510 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu [...]Czytaj całość >>


15/2018 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji nr 15/2018 w dn. 25.10.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych w obszarze: choroby nowotworowe, finansowane w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - pakiety diagnostyczne. Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych w obszarze: chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC). Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych w obszarze: replantacja kończyny [...]Czytaj całość >>