"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCIKomunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 30 stycznia 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2019 r. Rada zapoznała się z zebranymi danymi kosztowymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu chorób układu moczowo-płciowego, finansowanych w ramach JGP sekcji L w zakresie leczenia szpitalnego – transplantologia, a także przeprowadziła konsultacje z przedstawicielami świadczeniodawców realizujących ww. świadczenia. Rada rozważała adekwatność wycen procedur transplantacyjnych nerki i […]

Czytaj całość >>


1/2019 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji nr 1/2019 w dn. 30.01.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: choroby układu moczowo-płciowego, finansowane w ramach JGP sekcji L w zakresie leczenia szpitalnego – transplantologia. Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: świadczenia gwarantowane obejmujące diagnostykę patomorfologiczną. Wstępne wyniki pogłębionej analizy klinicznej na […]

Czytaj całość >>


Propozycje zmian w diagnostyce i terapii raka płuca oraz piersi

Na posiedzeniu Rady Przejrzystości w dniu 17 grudnia 2018 r. dokonana została m.in. ocena proponowanych przez AOTMiT rozwiązań organizacyjnych w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów płuca i piersi, wraz z projektami dedykowanych świadczeń. Biorąc pod uwagę stanowiska Rady Przejrzystości oraz akceptację ekspertów klinicznych Prezes AOTMiT wydał pozytywną rekomendację odnośnie do proponowanych rozwiązań. Na spotkaniu Ministra [...]Czytaj całość >>


20.12.2018 – Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego: Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne (sekcja S JGP)

W związku z prowadzonymi pracami nad wyceną świadczeń: Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego: Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne (sekcja S JGP) zwracamy się z uprzejmą prośbą o kierowanie do AOTMiT wszelkich uwag, sugestii i opinii dotyczących realizacji przedmiotowych świadczeń. Cenimy sobie głos środowiska medycznego na co dzień sprawującego opiekę nad pacjentem, środowiska [...]Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 11 grudnia 2018 r.

Na posiedzeniu 11 grudnia 2018 r. Rada zapoznała się z przedstawionymi przez Agencję założeniami dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane przez położną POZ – wizyta patronażowa i porada laktacyjna, rekomendując kontynuowanie prac mających na celu określenie formalnego umocowania w przepisach prawnych świadczenia wizyt patronażowych i porad laktacyjnych oraz [...]Czytaj całość >>


17/2018 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji nr 17/2018 w dn. 11.12.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane przez położną POZ – wizyta patronażowa i porada laktacyjna. Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: lecznicze naświetlania promieniami ultrafioletowymi chorób skóry. Omówienie metodyki: „Identyfikacja [...]Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 15 listopada 2018 r.

Na posiedzeniu 15 listopada 2018 r. Rada ds. Taryfikacji zapoznała się z raportami oraz z uwagami do raportów w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: wprowadzenie balonu uwalniającego lek do naczyń wieńcowych, protezowanie rogówki (keratoprotezowanie), zabiegi chirurgicznego leczenia otyłości, neuromodulację krzyżową, wprowadzenie protezy metalowej do moczowodu lub cewki moczowej. W wyniku dyskusji, Rada wydała stanowiska ws.: […]

Czytaj całość >>