"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCIKomunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 12 czerwca 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2019 r. Rada zapoznała się z dodatkowymi danymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących diagnostykę histopatologiczną nowotworów. Rada uznała zebrane dane za wystarczające, jednak wskazała na konieczność opracowania dokumentu, wyznaczającego standard wykonywania ww. świadczeń i warunkującego ich finansowanie. Uwzględniając stanowisko konsultantów, za niezbędne uznano sprecyzowanie zakresu oraz warunków wykonywania […]

Czytaj całość >>


Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1510 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu […]

Czytaj całość >>


Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1510 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu […]

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 22 maja 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 22 maja 2019 r. Rada zapoznała się z dodatkowymi danymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: wszczepienie lub wymianę całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora. Rada uznała zebrane dane za wystarczające do kontynuacji prac, mających na celu przygotowanie raportu w sprawie świadczeń gwarantowanych z ww. zakresu. Rada uznała za zasadne rozliczanie dodatkowych świadczeń usunięcia […]

Czytaj całość >>


05/2019 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 5/2019 w dniu 22.05.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących wszczepienie lub wymianę całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora. Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych: z zakresu radioterapii nowotworów, obejmujących leczenie chorób układu krwiotwórczego finansowanych w ramach JGP: S01-S23. Plan taryfikacji na rok 2020 – omówienie propozycji.

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 24 kwietnia 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2019 r. Rada zapoznała się z zebranymi danymi kosztowymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących diagnostykę histopatologiczną nowotworów, a także przeprowadziła konsultacje z ekspertem oraz przedstawicielem świadczeniodawców realizujących ww. świadczenia. W wyniku dyskusji i przeprowadzonych konsultacji, Rada uznała, że z uwagi na dużą niepewność w zakresie przedstawionych oszacowań, zalecane […]

Czytaj całość >>


04/2019 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 4/2019 w dniu 24.04.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: diagnostykę histopatologiczną nowotworów. wszczepienie lub wymianę całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora. Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących: przeszczepienie nerki lub nerki z trzustką, finansowane w ramach JGP L94, PZL12 i L97.Czytaj całość >>