"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCIPodziękowania Prezesa

Szanowni Państwo, z dniem 8 listopada 2017 roku przestaję być prezesem i kończę pracę w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Moja decyzja jest całkowicie samodzielna i wynika z przyczyn osobistych oraz zdrowotnych. Przechodzę na emeryturę po dokładnie 40 latach mojej pracy w służbie zdrowia. Bardzo dziękuję wszystkim ministrom zdrowia, ekspertom oraz naukowcom, z którymi […]

Czytaj całość >>
 

21/2017 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 21/2017 w dn. 27.10.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Kontynuacja omawiania taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: diagnostykę oraz leczenie zaburzeń rytmu serca finansowane w ramach JGP: E39–E48 oraz E63-E64, przezskórne interwencje w zakresie serca finansowane w ramach JGP: E21–E22, zabiegi kardiochirurgiczne oraz leczenie zachowawcze wrodzonych wad serca finansowane w ramach JGP: E02–E03 oraz […]

Czytaj całość >>


20/2017 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 20/2017 w dn. 26.10.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Wydanie stanowisk Rady dotyczących projektów taryf dla świadczeń gwarantowanych obejmujących: zabiegi endoprotezoplastyki identyfikowane produktami rozliczeniowymi: H01, H03, H09–H12, leczenie złamań finansowane w ramach JGP: H60-H67. zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego lub tkanek miękkich finansowane w ramach JGP: H81–H84, leczenie pourazowych uszkodzeń poza uszkodzeniami […]

Czytaj całość >>


Komunikat – Zaproszenie Świadczeniodawców do uczestnictwa w ankiecie

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do wzięcia udziału w badaniu ankietowym podmioty lecznicze, które realizują świadczenia gwarantowane w rodzaju leczenie szpitalne. Ankieta ma na celu poznanie Państwa możliwości w zakresie przygotowania danych medyczno-kosztowych o udzielonych świadczeniach medycznych w określonym przez Agencję układzie. Poniżej zamieszczamy treść korespondencji email, wysłanej przez Prezesa AOTMiT do świadczeniodawców […]

Czytaj całość >>


Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane następujące raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń: Świadczenia […]

Czytaj całość >>

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann