"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCIPlan Taryfikacji na rok 2021.

Informujemy, że Minister Zdrowia przekazał do Agencji Plan Taryfikacji na rok 2021. Do Planu Taryfikacji na rok 2021 włączono obszary świadczeń w lecznictwie szpitalnym, obejmujące choroby przewodu pokarmowego.  Wybrane obszary świadczeń, obejmują 44 grupy z sekcji F Choroby przewodu pokarmowego, 26 grup z sekcji G Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony

Czytaj całość >>


ZAPROSZENIE DO UCZESTNICZENIA W POSTĘPOWANIU 54. Dane finansowo- księgowe za 2019 rok (leczenie szpitalne)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne z Narodowym Funduszem Zdrowia, o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalania taryf świadczeń” Czytaj dalej

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 30 lipca 2020 r.

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 30 lipca 2020 r. Na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2020 r. Rada omówiła wyniki analizy kosztów świadczeń gwarantowanych w ramach programów lekowych. Rada uznała, że zebrane dane i przeprowadzone analizy są wystarczające do ustalenia taryfy świadczeń, zwróciła jednak uwagę na konieczność uwzględnienia kosztów obsługi aptecznej. Rada omówiła […]

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 9 lipca 2020 r.

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 28 maja 2020 r. Na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r. Rada zaopiniowała Plan Taryfikacji na 2021 rok. Jednocześnie Rada zwróciła uwagę na konieczność kontynuacji i zakończenia uprzednio rozpoczętych procesów taryfikacji, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń onkologicznych i rehabilitacyjnych. Opinia znajduje się tutaj. Rada omówiła wyniki […]

Czytaj całość >>


6/2020 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady do spraw Taryfikacji 6/2020 w dniu 30.07.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych w ramach programów lekowych. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych w obszarze: choroby układu moczowo-płciowego, finansowane w ramach JGP sekcji L w zakresie leczenia szpitalnego oraz wybranych świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Czytaj całość >>
 

Zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu 53. Współpraca bieżąca – leczenie szpitalne 2019

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne z Narodowym Funduszem Zdrowia, o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalania taryf świadczeń Czytaj dalej

Czytaj całość >>