"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCI11/2018 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji nr 11/2018 w dn. 26.06.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie melfalanem podanym dotętniczo we wskazaniu nowotwór złośliwy oka (siatkówczak) ICD-10: C69.2. Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących oksygenację hiperbaryczną identyfikowaną produktem rozliczeniowym: terapia hiperbaryczna. Zaopiniowanie dodatkowych wyników analiz na [...]Czytaj całość >>


Komunikat – Postępowanie nr 42 – Uzupełnienie listy podmiotów leczniczych, do których Agencja wystąpi o nieodpłatne udostępnienie danych

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje o uaktualnieniu listy podmiotów leczniczych, do których Agencja wystąpi w zakresie pozyskania danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w obszarze: choroby nowotworowe Uzupełnienie listy podmiotów, do których zostanie skierowany wniosek

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji 6 czerwca 2018 r.

Na posiedzeniu Rady ds. Taryfikacji (6 czerwca 2018 r.) Rada wysłuchała i zaakceptowała zaproponowane przez Agencję założenia dla taryfikacji świadczeń gwarantowanych z zakresu reumatologii. Wskazała jednak na zasadność precyzyjnego określenia listy badań,  których wykonanie warunkowałoby rozliczanie świadczeń diagnostycznych. W odniesieniu do przedstawionych przez Agencję dodatkowych wyników analiz w zakresie świadczeń wysokospecjalistycznych z zakresu kardiochirurgii dzieci […]

Czytaj całość >>


10/2018 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji nr 10/2018 w dn. 06.06.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Zaopiniowanie dodatkowych wyników analiz na zlecenie Prezesa AOTMiT dot. wybranych świadczeń wysokospecjalistycznych z zakresu kardiochirurgii dzieci i dorosłych. Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu reumatologii finansowanych [...]Czytaj całość >>


Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu [...]Czytaj całość >>


9/2018 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji nr 9/2018 w dn. 23.05.2018 r. Porządek obrad obejmuje: 1. Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: a) diagnostyka cukrzycy monogenowej, b) system ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) u dzieci i młodzieży do 26. roku życia z cukrzycą typu 1, leczonych przy pomocy pompy insulinowej, c) [...]Czytaj całość >>


Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń obejmujących […]

Czytaj całość >>
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann