"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCIKomunikat – Aktualny wykaz krajów o PKB zbliżonym do Polski

Aktualny wykaz krajów o PKB zbliżonym do Polski W odniesieniu do art. 31g ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz danych Eurostat za rok 2017 informujemy, że za „kraje o poziomie produktu krajowego brutto zbliżonym do Rzeczypospolitej Polskiej" Agencja uznaje kraje europejskie [...]Czytaj całość >>


Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu [...]Czytaj całość >>


12/2018 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji nr 12/2018 w dn. 14.08.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie dodatkowych wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących zabiegi pomostowania naczyń wieńcowych finansowane w ramach grup JGP: E04–E07. Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących świadczenia gwarantowane w obszarze: choroby nowotworowe, finansowane w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej [...]Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji 26 czerwca 2018 r.

Na posiedzeniu Rady ds. Taryfikacji (26 czerwca 2018 r.) Rada zapoznała się z wynikami analiz w zakresie taryfikowanego świadczenia gwarantowanego obejmującego leczenie melfalanem podanym dotętniczo we wskazaniu: nowotwór złośliwy oka (siatkówczak) ICD-10: C69.2. a także przeprowadziła konsultacje z przedstawicielami świadczeniodawcy realizującego ww. świadczenie. W wyniku dyskusji Rada zaleciła kontynuowanie prac mających na celu przygotowanie raportu [...]Czytaj całość >>


Komunikat – Postępowania nr 42 – Korekta do listy podmiotów leczniczych, do których Agencja wystąpiła o nieodpłatne udostępnienie danych

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje o korekcie dotyczącej listy podmiotów leczniczych, do których Agencja wystąpi w zakresie pozyskania danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w obszarze: choroby nowotworowe, opublikowanej w dniu 20 czerwca br. Korekta do listy podmiotów, do których został skierowany wniosek […]

Czytaj całość >>


Komunikat – Postępowania nr 43 – Uzupełnienie listy podmiotów leczniczych, do których Agencja wystąpi o nieodpłatne udostępnienie danych

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje o uaktualnieniu listy podmiotów leczniczych, do których Agencja wystąpi w zakresie pozyskania danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych obejmujących zabiegi w zakresie kończyn i miednicy finansowane w ramach JGP: H31E–H33 oraz H41- H43. Uzupełnienie listy podmiotów, do których zostanie skierowany wniosek Wniosek o nieodpłatne udostępnienie danych […]

Czytaj całość >>


11/2018 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji nr 11/2018 w dn. 26.06.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie melfalanem podanym dotętniczo we wskazaniu nowotwór złośliwy oka (siatkówczak) ICD-10: C69.2. Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących oksygenację hiperbaryczną identyfikowaną produktem rozliczeniowym: terapia hiperbaryczna. Zaopiniowanie dodatkowych wyników analiz na [...]Czytaj całość >>