"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCI

 

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 23 MARCA 2020 R. W SPRAWIE ZASAD WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEZ AGENCJĘ OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU EPIDEMII NA OBSZARZE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanej z zakażeniami […]

Czytaj całość >>


Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1373 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego oraz […]

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 27 lutego 2020 r.

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 27 lutego 2020 r. Na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2020 r. Rada zapoznała się z prezentacjami, przedstawionymi przez analityków Wydziału Taryfikacji Agencji, dotyczącymi wyników prac zrealizowanych w ramach projektu pn. „Ustalenie kosztów rzeczywistych i nowy model taryfikacji” oraz propozycji wariantowości analiz kosztowych w ramach procesu […]

Czytaj całość >>


ZAPROSZENIE DO UCZESTNICZENIA W POSTĘPOWANIU 52. Leczenie chorób żeńskiego układu rozrodczego

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych dotyczących leczenia chorób żeńskiego układu rozrodczego Czytaj dalej

Czytaj całość >>


2/2020 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 2/2020 w dniu 27.02.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie wyników prac zrealizowanych w ramach projektu pn. „Ustalenie kosztów rzeczywistych i nowy model taryfikacji”: porównanie wyników z instytutów vs. inne typy szpitali, pogłębiona analiza kliniczna. Omówienie propozycji wariantowości analiz kosztowych w ramach procesu ustalania taryfy świadczeń.Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 29 stycznia 2020 r.

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 29 stycznia 2020 r. Na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2020 r. Rada zapoznała się z zebranymi danymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących diagnostykę histopatologiczną chorób nowotworowych i w wyniku dyskusji zaaprobowała zasadność przeprowadzenia pilotażu. Jednakże uznała, że ostateczny kształt i zakres pilotażu powinien zostać […]

Czytaj całość >>