"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCINowe propozycje z zakresu diagnostyki onkologicznej

Nowe pakiety diagnostyczne oraz wyłączenie z nich kosztowych procedur – to wstępne wnioski z raportu analitycznego dotyczącego ustalenia taryf dla świadczeń z zakresu diagnostyki onkologicznej wykonywanych w ramach pakietu onkologicznego. Mimo wątpliwości środowiska co do ich wyceny,  na skutek dokonanych zmian wzrosła wartość 74% pakietów w diagnostyce wstępnej oraz 65% w diagnostyce pogłębionej. Nad wnioskami [...]Czytaj całość >>


Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1510 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu [...]Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji 27 września 2018 r.

Na posiedzeniu Rady ds. Taryfikacji (27 września 2018 r.) Rada zapoznała się z zebranymi danymi kosztowymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego stosowanych w zakresie replantacji kończyny górnej, a także przeprowadziła konsultacje z przedstawicielami świadczeniodawców realizujących ww. świadczenie. W wyniku dyskusji Rada zaleciła kontynuowanie prac mających na celu przygotowanie raportu w sprawie [...]Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji 26 września 2018 r.

Na posiedzeniu Rady ds. Taryfikacji (26 września 2018 r.) Rada zapoznała się z raportem oraz z uwagami do raportu w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu reumatologii finansowanych w ramach JGP: H86–H98, a także przeprowadziła konsultacje z przedstawicielami świadczeniodawców realizujących ww. świadczenie. W wyniku dyskusji Rada wydała stanowisko ws. projektu taryfy, którego treść dostępna jest [...]Czytaj całość >>


Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1510 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu [...]Czytaj całość >>


Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1510 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu [...]Czytaj całość >>


14/2018 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji nr 14/2018 w dn. 27.09.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych: „Świadczenie gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego scharakteryzowanego kodem ICD-9: 54.971 Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC)”. Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych: „Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego stosowane w zakresie replantacji kończyny [...]Czytaj całość >>