"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCI4/2020 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 4/2020 w dniu 28.05.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Zaopiniowanie planu taryfikacji na rok 2021. Omówienie wyników prac zrealizowanych w ramach projektu pn. „Ustalenie kosztów rzeczywistych i nowy model taryfikacji” – porównanie wyników z instytutów vs inne typy szpitali. Omówienie wyników prac zrealizowanych w ramach przygotowania projektów taryf dla świadczeń gwarantowanych obejmujących [...]Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 26 marca 2020 r.

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 26 marca 2020 r. Na posiedzeniu w dniu 26 marca 2020 r. Rada wysłuchała prezentacji dotyczącej propozycji zaleceń odnoszących się do standardu rachunku kosztów. Rada przeprowadziła dyskusję, w której pozytywnie odniosła się do zaprezentowanego projektu rozporządzenia, przedstawionego w formie prezentacji, zawierającego zapisy dot. ewidencji kosztów i […]

Czytaj całość >>
 

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 23 MARCA 2020 R. W SPRAWIE ZASAD WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEZ AGENCJĘ OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU EPIDEMII NA OBSZARZE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanej z zakażeniami […]

Czytaj całość >>


Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1373 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego oraz […]

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 27 lutego 2020 r.

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 27 lutego 2020 r. Na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2020 r. Rada zapoznała się z prezentacjami, przedstawionymi przez analityków Wydziału Taryfikacji Agencji, dotyczącymi wyników prac zrealizowanych w ramach projektu pn. „Ustalenie kosztów rzeczywistych i nowy model taryfikacji” oraz propozycji wariantowości analiz kosztowych w ramach procesu […]

Czytaj całość >>


ZAPROSZENIE DO UCZESTNICZENIA W POSTĘPOWANIU 52. Leczenie chorób żeńskiego układu rozrodczego

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych dotyczących leczenia chorób żeńskiego układu rozrodczego Czytaj dalej

Czytaj całość >>