"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCIAktualizacja metodyki wyceny świadczeń.

Pragniemy poinformować, że AOTMiT prowadzi prace mające na celu aktualizację metodyki taryfikacji. Podjęte działania są efektem doświadczeń zdobytych między innymi w trakcie realizacji projektu wyceny JGP w instytutach nadzorowanych przez Ministra Zdrowia oraz kilkuletniej współpracy z wybranymi podmiotami o dużym stopniu zinformatyzowania, przekazującymi dane o zasobach zużywanych w związku z realizacją wszystkich świadczeń w rodzaju [...]Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie standardu rachunku kosztów

W nawiązaniu do komunikatu Ministra Zdrowia z 13 grudnia 2019 roku dotyczącego standardu rachunku kosztów, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do współpracy wszystkie podmioty lecznicze, które podjęły prace w zakresie wdrożenia projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 września 2019 w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. Agencja obecnie prowadzi prace […]

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 19 grudnia 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2019 r. Rada omówiła przedstawiony materiał pn. „Identyfikacja czynników wpływających na koszt hospitalizacji pacjenta, w ramach projektu «Ustalenie kosztów rzeczywistych i nowy model taryfikacji»”. Rada zapoznała się również z zebranymi danymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie raka piersi (Breast Cancer Unit) i uznała, że zebrane dane są […]

Czytaj całość >>


ZAPROSZENIE DO UCZESTNICZENIA W POSTĘPOWANIU 51. Leczenie chorych ze śpiączką

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych dotyczących leczenia chorych ze śpiączką Czytaj dalej

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 28 listopada 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2019 r. Rada zapoznała się z materiałem w sprawie zasadności zmiany obwieszczenia w sprawie taryf dla świadczeń gwarantowanych z zakresu psychiatrii i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży. Rada uznała za zasadną zmianę w zakresie przeliczenia taryf po średniej wartości punktu rozliczeniowego, wyliczonego na podstawie umów zawartych przez NFZ […]

Czytaj całość >>


15/2019 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji- AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 15/2019 w dniu 19.12.2019 r. - AKTUALIZACJA Porządek obrad obejmuje: Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie raka piersi (Breast Cancer Unit). Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych związanych z kwalifikacją do przeszczepienia nerki lub nerki z trzustką. Wyniki pogłębionej analizy klinicznej na przykładzie danych Instytutu [...]Czytaj całość >>


15/2019 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 15/2019 w dniu 19.12.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie raka piersi (Breast Cancer Unit). Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych związanych z kwalifikacją do przeszczepienia nerki lub nerki z trzustką. Opiniowanie projektów taryf w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących diagnostykę [...]Czytaj całość >>