"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Szkolenie dla organizacji wspierających pacjentów

Szanowni Państwo,

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli organizacji pacjentów na szkolenie pt. „Proces refundacyjny w Polsce – rola Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji”.

Szkolenie jest odpowiedzią na oczekiwania Państwa organizacji w zakresie podniesienia świadomości/wiedzy nt. specyfiki pracy i funkcjonowania AOTMiT w systemie ochrony zdrowia.

Cel: Zapoznanie odbiorców ze sposobem podejmowania decyzji refundacyjnych w kraju oraz przybliżenie specyfiki pracy zgodnie z zasadami HTA.

Umiejętności: Uczestnik po przeprowadzonym szkoleniu zna podstawy funkcjonowania Agencji, potrafi umiejscowić się w procesie refundacyjnym, wie na czym polega podejmowanie decyzji w ramach procesu oraz potrafi odnaleźć podstawowe informacje na temat trwającego procesu refundacyjnego.

Miejsce i termin:Szkolenie odbędzie się 5 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 10:00 w siedzibie Agencji przy ul. Ignacego Krasickiego 26 w Warszawie (Stary Mokotów).

PLAN SZKOLENIA do pobrania

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń!

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu proszę o przesłanie na adres e- mail: m.wysocka@aotm.gov.pl najpóźniej do dn. 20 listopada 2017 r. podając: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej instytucji, zajmowane stanowisko, adres e- mail (służbowy), nr tel. (służbowy), adres do korespondencji.

Z uwagi na ograniczenia lokalowe oraz mając na uwadze konieczność zagwarantowania wysokiej jakości szkolenia, mogą w nim wziąć udział tylko te osoby, które zgłoszą swój udział w szkoleniu i otrzymają potwierdzenie. Udział w szkoleniu może wziąć maksymalnie dwóch przedstawicieli z danej organizacji.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez pracowników AOTMiT, jest ono bezpłatne, lecz Agencja nie zwraca kosztów podróży.

W przypadku pytań / wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Mileną Wysocką, e-mail: m.wysocka@aotm.gov.pl lub tel. +48 (22) 56 67 219.