"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat dot. szkoleń dla organizacji pacjenckich

Szanowni Państwo,

Termin zapisów na szkolenie dla organizacji wspierających pacjentów pt. „Proces refundacyjny w Polsce – rola Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji” organizowane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji upłynął dn. 20 listopada 2017 r. Liczba wolnych miejsc została wyczerpana.

W przypadku Państwa zainteresowania przedmiotem ww. szkolenia, zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail:m.wysocka@aotm.gov.pl podając: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej instytucji, zajmowane stanowisko, adres e- mail (służbowy), nr tel. (służbowy), adres do korespondencji.

O przyszłych terminach szkolenia zostaną Państwo poinformowani drogą mailową oraz zostanie zamieszczony komunikat na stronie internetowej Agencji.

Szkolenie jest odpowiedzią na oczekiwania Państwa organizacji w zakresie podniesienia świadomości/wiedzy nt. specyfiki pracy i funkcjonowania AOTMiT w systemie ochrony zdrowia.

Cel: Zapoznanie odbiorców ze sposobem podejmowania decyzji refundacyjnych w kraju oraz przybliżenie specyfiki pracy zgodnie z zasadami HTA.

Umiejętności: Uczestnik po przeprowadzonym szkoleniu zna podstawy funkcjonowania Agencji, potrafi umiejscowić się w procesie refundacyjnym, wie na czym polega podejmowanie decyzji w ramach procesu oraz potrafi odnaleźć podstawowe informacje na temat trwającego procesu refundacyjnego.

Z uwagi na ograniczenia lokalowe oraz mając na uwadze konieczność zagwarantowania wysokiej jakości szkolenia, mogą w nim wziąć udział tylko te osoby, które zgłoszą swój udział w szkoleniu i otrzymają potwierdzenie. Udział w szkoleniu może wziąć maksymalnie dwóch przedstawicieli z danej organizacji.

PROGRAM DOTYCHCZASOWEGO SZKOLENIA do pobrania

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez pracowników AOTMiT, jest ono bezpłatne, lecz Agencja nie zwraca kosztów podróży.

W przypadku pytań / wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Mileną Wysocką, e-mail: m.wysocka@aotm.gov.pl lub tel. +48 (22) 56 67 219.