"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Zaproszenie na Konferencję – Standard Rachunku Kosztów

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję organizowaną przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), podsumowującą projekt dot. prac nad standardem rachunku kosztów w podmiotach leczniczych.

W trakcie konferencji przedstawione zostaną wnioski z pilotażu przeprowadzonego w grupie świadczeniodawców oraz założenia do projektu przyszłego rozporządzenia dotyczącego standardu rachunku kosztów, którego wejście w życie planowane jest na początku 2020 roku.

W gremium Prelegentów pojawią się eksperci, którzy podzielą się wiedzą oraz doświadczeniami z różnej perspektywy postrzegania rachunku kosztów, a także zaprezentują możliwości jego wykorzystania w realizacji zadań Agencji. Mamy nadzieję na wspólną dyskusję nad zaproponowanymi rozwiązaniami.

Serdecznie zapraszamy w najbliższy czwartek 27 czerwca b.r. do auli Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przy ul. Dewajtis 5, w godzinach od 10:00 – 16:00.