"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Zapraszamy na prezentację założeń projektu „System Monitorowania Kosztów Leczenia”

Gorąco zapraszamy na prezentację założeń projektu „System Monitorowania Kosztów Leczenia” w dniu 9 lipca o godz. 10:00 w siedzibie AOTMiT w Warszawie w sali 725. Projekt planowany jest do realizacji w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy są o przesłanie zgłoszenia na adres smokl@aotmit.gov.pl.(imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane Państwa instytucji) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2019 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o zgłoszenie jednego przedstawiciela Instytucji.