"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Ramy metodyczne opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

W dniu 22 grudnia 2017 roku Agencja, po konsultacjach z zespołem ekspertów, ukończyła prace nad dokumentem "Ramy metodyczne opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Wstęp do metodyki opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego ver. 0.3" Niniejszy dokument określa najważniejsze kwestie związane z procesem przygotowywania zaleceń i stanowi ramy dla rozwinięcia i uszczegółowienia wytycznych na poziomie dokumentu "Wytyczne opracowywania zaleceń postepowania diagnostyczno-terapeutycznego".