"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Opinie o Programach Polityki Zdrowotnej

Poniżej zamieszczono wydane przez Prezesa Agencji opinie w sprawie nadesłanych samorządowych programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej. Celem publikowania opinii jest przekazanie Państwu dalszych wskazówek, jak poprawnie konstruować programy polityki zdrowotnej oraz jak do podejmowanych działań odnoszą się dowody naukowe w zakresie ocenianych problemów zdrowotnych (czyli zagadnień, których dotyczą programy).

Rok 2017
LP.
Nazwa programu zdrowotnego
Pliki do pobrania
1 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Grudziądz na lata 2017-2021” ikona pliku pdf Opinia PDF
2 „Profilaktyka raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia” ikona pliku pdf Opinia PDF
3 „Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12 letnich mieszkanek Lublina w latach 2017-2020” ikona pliku pdf Opinia PDF
4 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Bydgoszczy w latach 2016-2019” ikona pliku pdf Raport PDF
5 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców miasta Opola w latach 2016-2019” ikona pliku pdf Opinia PDF
6 „Program leczenia niepłodności wśród mieszkańców miasta Leszna” ikona pliku pdf Opinia PDF
7 „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowany na wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących w województwie podlaskim” ikona pliku pdf Opinia PDF
8 „Program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania oraz zapobiegania rozwojowi cukrzycy i jej powikłaniom wśród osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkujących teren województwa lubuskiego” ikona pliku pdf Opinia PDF
9 „Gminny program ochrony zdrowia, promocji i profilaktyki ”Zdrowie – dobrem życia” na lata 2016-2020” ikona pliku pdf Opinia PDF
10 „Program profilaktyki wad postawy dla dzieci z klas I szkół podstawowych w latach 2016-2017” realizowany przez miasto Płock. ikona pliku pdf Opinia PDF
11 „Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia w Gminie Nowogród Bobrzański na lata 2016-2018” ikona pliku pdf Opinia PDF
12 „Program profilaktyki nabytych wad postawy skierowany do dzieci w wieku 5-14 lat z terenu województwa podlaskiego” ikona pliku pdf Opinia PDF
13 „Ogólnopolski Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych (ICD10: I60-I69)” realizowany przez Ministerstwo Zdrowia ikona pliku pdf Opinia PDF
14 „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku 12 i 13 lat, zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski” ikona pliku pdf Opinia PDF
15 „Program profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim” ikona pliku pdf Opinia PDF
16 „Powiatowy program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu bytowskiego po 65 roku życia” ikona pliku pdf Opinia PDF
17 „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Morawica na lata 2017-2019” ikona pliku pdf Opinia PDF
18 „ „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Płocka na lata 2016-2019” ikona pliku pdf Opinia PDF
19 „Program profilaktyki raka gruczołu krokowego u mężczyzn powyżej 60 roku życia w Gminie Jerzmanowa na rok 2017” ikona pliku pdf Opinia PDF
20 „Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego” ikona pliku pdf Opinia PDF
21 „Program profilaktyki III stopnia dla pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych w województwie kujawsko-pomorskim” ikona pliku pdf Opinia PDF
22 „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki raka gruczołu krokowego na terenie Miasta Kalisza” ikona pliku pdf Opinia PDF
23 „Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Kalisza powyżej 60 roku życia na lata 2017-2018” ikona pliku pdf Opinia PDF
24 „Wieloletni program edukacji zdrowotnej skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz ich rodziców na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia” ikona pliku pdf Opinia PDF
25 „Profilaktyka chorób nowotworowych we wczesnych fazach rozwoju z uwzględnieniem nowotworów żołądka i przełyku – badania przesiewowe dla mieszkańców Powiatu Pajęczańskiego na rok 2017” ikona pliku pdf Opinia PDF
26 „Pilotażowy Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi realizowany w latach 2017-2019” realizowany przez gminę Kurzętnik ikona pliku pdf Opinia PDF
27 „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej ukierunkowany na profilaktykę zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną u osób pracujących na terenie województwa podlaskiego” ikona pliku pdf Opinia PDF
28 „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy – szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w mieście Tychy” ikona pliku pdf Opinia PDF
29 „Program wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi wśród mieszkańców województwa lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka, jako profilaktyka boreliozy z Lyme na lata 2017-2019” ikona pliku pdf Opinia PDF
30 „Regionalny program zdrowotny w zakresie profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego” ikona pliku pdf Opinia PDF
31 „Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania wad rozwojowych w oparciu o wywiad i badanie zaburzeń rozwoju psychomotorycznego u niemowląt – program pilotażowy” ikona pliku pdf Opinia PDF
32 „Program polityki zdrowotnej „Chronię życie przed rakiem”. Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach nowotworowych oraz opieka paliatywno-hospicyjna nad pacjentem przewlekle i nieuleczalnie chorym” ikona pliku pdf Opinia PDF
33 „Maluch – edukacja przedporodowa w szkole rodzenia, wczesne wykrywanie zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej u dzieci oraz terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi” realizowany przez gminę Polkowice ikona pliku pdf Opinia PDF
34 „Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach cywilizacyjnych” realizowany przez gminę Polkowice ikona pliku pdf Opinia PDF
35 „Wczesna wielospecjalistyczna i kompleksowa opieka nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym z terenu Gminy Nędza” ikona pliku pdf Opinia PDF
36 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zatrucia benzenem” realizowany przez miasto Kędzierzyn Koźle ikona pliku pdf Opinia PDF
37 „Program szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C młodzieży w wieku 12 lat na lata 2017-2019” realizowany przez gminę Wołomin ikona pliku pdf Opinia PDF
38 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia oraz osób z grup ryzyka na lata 2017-2019” ikona pliku pdf Opinia PDF
39 „Program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego na lata 2017-2019” realizowany przez gminę Wołomin ikona pliku pdf Opinia PDF
40 „IN VITRO program dofinansowania zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego metodą in-vitro przez samorząd Miasta Głogowa” ikona pliku pdf Opinia PDF
41 „Edukacja w cukrzycy” ikona pliku pdf Opinia PDF
42 “Profilaktyka nowotworu piersi” ikona pliku pdf Opinia PDF
43 „Rehabilitacja domowa” ikona pliku pdf Opinia PDF
44 „Zapobieganie nowotworowi szyjki macicy poprzez zastosowanie szczepień przeciwko wirusowi HPV” ikona pliku pdf Opinia PDF
45 „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom grupy B skierowany do mieszkańców Gminy Gołdap w latach 2017-2020” ikona pliku pdf Opinia PDF
46 „Wyprzedź grypę! – profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi grypy dla mieszkańców Mysłowic po 60. roku życia na lata 2017-2021” ikona pliku pdf Opinia PDF
47 „Profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego” ikona pliku pdf Opinia PDF
48 „Program Wczesnego Wykrywania Chorób Narządu Wzroku Związanych z Wiekiem” ikona pliku pdf Opinia PDF
49 „Program profilaktyki próchnicy zębów” ikona pliku pdf Opinia PDF
50 „Zapobieganie niepełnosprawności osób w podeszłym wieku” ikona pliku pdf Opinia PDF
51 „Promocja zdrowia w zakresie medycyny szkolnej” ikona pliku pdf Opinia PDF
52 „Program wczesnego wykrywania czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych SOPKARD PLUS” ikona pliku pdf Opinia PDF
53 „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2019 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania zakaźnych chorób odkleszczowych” ikona pliku pdf Opinia PDF
54 „Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2019 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu” ikona pliku pdf Opinia PDF
55 „Program Polityki Zdrowotnej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2017-2019 w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – w szczególności działania edukacyjne oraz szczepienia dziewcząt w wieku 11-13 lat” ikona pliku pdf Opinia PDF
56 „Program Polityki Zdrowotnej na lata 2018-2020 w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania i rehabilitacji zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego” ikona pliku pdf Opinia PDF
57 „Prewencja ospy wietrznej na lata 2017 – 2020” realizowany przez gminę Sitkówka-Nowiny ikona pliku pdf Opinia PDF
58 „Prewencja zakażeń meningokokowych na lata 2017-2020” realizowany przez gminę Sitkówka – Nowiny ikona pliku pdf Opinia PDF
59 „Prewencja zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV) na lata 2017 – 2020” realizowany przez gminę Sitkówka-Nowiny ikona pliku pdf Opinia PDF
60 „Prewencja zakażeń wirusem grypy na lata 2017-2020” realizowany przez gminę Sitkówka-Nowiny ikona pliku pdf Opinia PDF
61 „Prewencja zakażeń pneumokokowych na lata 2017–2018”
realizowany przez gminę Sitkówka-Nowiny
ikona pliku pdf Opinia PDF
62 „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego” ikona pliku pdf Opinia PDF
63 „Gminny program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej mieszkańców Gminy Baranowo po 55 roku życia na lata 2017-2018” ikona pliku pdf Opinia PDF
64 „Wyprostuj się! Program profilaktyki wad postawy w Łodzi” ikona pliku pdf Opinia PDF
65 „Program Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowany na rehabilitację ułatwiającą powroty do pracy osób z chorobą onkologiczną” ikona pliku pdf Opinia PDF
66 „Ogólnopolski program edukacyjno-profilaktyczny dotyczący przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)” realizowany przez Ministerstwo Zdrowia ikona pliku pdf Opinia PDF
67 „Profilaktyka grypy w Bytomiu – szczepienia dla mieszkańców domów pomocy społecznej oraz seniorów 65+” ikona pliku pdf Opinia PDF
68 „Program profilaktyki grypy poprzez szczepienia ochronne dla mieszkańców Powiatu Kieleckiego w latach 2017-2020″ ikona pliku pdf Opinia PDF
69 „Program badań postawy ciała i równowagi statycznej dzieci szkół podstawowych i gimnazjów gminy Trzebownisko” ikona pliku pdf Opinia PDF
70 „Ogólnopolski Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie depresji” realizowany przez Ministerstwo Zdrowia ikona pliku pdf Opinia PDF
71 „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 5-lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2016-2018” ikona pliku pdf Opinia PDF
72 „Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” realizowany przez miasto Lubawa ikona pliku pdf Opinia PDF
73 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Darłowo na lata 2018-2020” ikona pliku pdf Opinia PDF
74 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV dla gminy Ornontowice na lata 2017-2022” ikona pliku pdf Opinia PDF
75 „Program wsparcia psychoprofilaktycznego i pielęgnacyjnego kobiet w ciąży i młodych matek oraz rodziców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” ikona pliku pdf Opinia PDF
76 „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców gminy Ustroń na lata 2017-2022” ikona pliku pdf Opinia PDF
77 „Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczenia i wychowania na terenie Miasta Otwocka na 2017 rok” ikona pliku pdf Opinia PDF
78 „Badania profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w kierunku rozpoznania boreliozy” ikona pliku pdf Opinia PDF
79 „Program wczesnego wykrywania wad rozwojowych „Zacznijmy razem podróż do bardziej przyjaznego i włączającego świata”” realizowany przez województwo podkarpackie ikona pliku pdf Opinia PDF
80 „Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie “Grypa 60+”” realizowany przez miasto Lubawa ikona pliku pdf Opinia PDF
82 „Program profilaktyki i leczenia otyłości u dzieci klas I na terenie Miasta Sosnowca” ikona pliku pdf Opinia PDF
83 „Program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży w Gminie Ornontowice” ikona pliku pdf Opinia PDF
84 „Zmiany przeciążeniowe narządu ruchu pracowników zakładów przemysłowych Wielkopolski – patobiomechanizm, profilaktyka, ergonomia stanowiska pracy” ikona pliku pdf Opinia PDF
85 „Program zdrowotny profilaktyka nietrzymania moczu (NTM) dla mieszkanek powyżej 50 roku życia z terenu gminy miejskiej Legionowo” ikona pliku pdf Opinia PDF
86 „Profilaktyka raka prostaty dla mężczyzn powyżej 40 roku życia z terenu Gminy Miejskiej Legionowo” ikona pliku pdf Opinia PDF
87 „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Darłowo” ikona pliku pdf Opinia PDF
88 „Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Mazowieckiego” ikona pliku pdf Opinia PDF
89 „Program profilaktyki wczesnego wykrywania wad i schorzeń narządu wzroku wśród dzieci w Gminie Wieluń na lata 2017-2022” ikona pliku pdf Opinia PDF
90 „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie kompleksowej rehabilitacji pulmonologicznej w ramach profilaktyki wtórnej u osób w wieku aktywności zawodowej cierpiących na przewlekłe choroby układu oddechowego (CRD)” ikona pliku pdf Opinia PDF
91 „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” ikona pliku pdf Opinia PDF
92 „Jaskra – podstępny złodziej wzroku” ikona pliku pdf Opinia PDF
93 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego w wieku 60+ na lata 2017-2019” ikona pliku pdf Opinia PDF
94 ikona pliku pdfOpinia PDF
95 ikona pliku pdf Opinia PDF
96 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczka ludzkiego (HPV) w gminie Człuchów na lata 2017 – 2021” ikona pliku pdf Opinia PDF
97 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mściwojów na lata 2017-2021” ikona pliku pdf Opinia PDF
98 ikona pliku pdf Opinia PDF
99 „Regionalny Program Zdrowotny „Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka” ikona pliku pdf Opinia PDF
100 „„Zdrowa Matka i Dziecko” Regionalny Program Zdrowotny Województwa Śląskiego na lata 2017-2020 w zakresie poprawy opieki nad matką i dzieckiem w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa oraz wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych u dzieci od okresu prenatalnego do trzeciego roku życia a także dzieci urodzonych przedwcześnie i po przebyciu niedotlenienia okołoporodowego” ikona pliku pdf Opinia PDF
101 „Program Zdrowego Kręgosłupa” Regionalny Program Zdrowotny Województwa Śląskiego na lata 2017-2021 w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka” ikona pliku pdf Opinia PDF
102 „Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w ramach profilaktyki wtórnej u mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku aktywności zawodowej po ostrych zespołach wieńcowych” ikona pliku pdf Opinia PDF
103 „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017 – 2019” ikona pliku pdf Opinia PDF
104 ikona pliku pdf Opinia PDF
105 „Będziemy rodzicami” – program polityki zdrowotnej przygotowujący do świadomego rodzicielstwa dla Gminy Kleszczów na lata 2017–2019 ikona pliku pdf Opinia PDF
106 „Program Wady Postawy” realizowany przez: miasto Piekary Śląskie ikona pliku pdf Opinia PDF
107 „Program profilaktyki wad postawy dla dzieci i młodzieży szkolnej” realizowany przez: gminę Mściwojów ikona pliku pdf Opinia PDF
108 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego w Powiecie Nowosolskim na 2017 rok” ikona pliku pdf Opinia PDF
109 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2017-2018” ikona pliku pdf Opinia PDF
Rok 2016
Lp.
Nazwa programu zdrowotnego
plik
1„Przeciwdziałanie kalectwu wynikającemu z dysfunkcji stawów z powodu zmian zwyrodnieniowych pacjentów w podeszłym wieku 65+, poprzez zakup i wszczepianie endoprotez” realizowanego przez województwo opolskie

PDF
do pobrania

2„Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w Gminie Słupsk”

PDF do pobrania

3„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Giżycko na lata 2016 - 2018”

PDF do pobrania

4„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Żary”

PDF do pobrania

5„Zwiększenie dostępności do świadczeń higienistki/pielęgniarki szkolnej w placówkach na terenie Miasta Mysłowice”

PDF do pobrania

6„Program profilaktyczny zapobiegania próchnicy dla dzieci klas I i II zabrzańskich szkół z elementami profilaktyki uzależnień”

PDF do pobrania

7„Program promocyjno-edukacyjny dla potencjalnych rodziców w zakresie edukacji przedporodowej w szkole rodzenia z elementami profilaktyki uzależnień”

PDF do pobrania

8„Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego z elementami profilaktyki uzależnień”

PDF do pobrania

9„Program kompleksowej terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze”

PDF do pobrania

10„Program profilaktyki wad postawy, nadwagi i otyłości u dzieci klas V i VI szkoły podstawowej z elementami profilaktyki uzależnień”

PDF do pobrania

11„Regionalny Program Wykrywania Niedoboru Witaminy D”

PDF do pobrania

12„Ostrowski program polityki zdrowotnej pn. „…żeby zdrowe zęby mieć trzeba tylko chcieć…” obejmujący profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci pięcioletnich”

PDF do pobrania

13„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Bestwina”

PDF do pobrania

14„Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób 60 roku życia, zamieszkałych na terenie gminy Ustka”

PDF do pobrania

15„Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2016-2020”

PDF do pobrania

16„Program profilaktyki wczesnego wykrywania zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Zakopane”

PDF do pobrania

17„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u dzieci z Gminy Jawor na lata 2016-2017”

PDF do pobrania

18„Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Gietrzwałd w 2016 r.”

PDF do pobrania

19„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla Miasta Gorlice na lata 2016-2018”

PDF do pobrania

20„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2016-2020 dla Gminy Rybno”

PDF do pobrania

21„Program profilaktyki gruźlicy i raka płuc dla osób zamieszkałych na terenie powiatu bytowskiego”

PDF do pobrania

22„Program profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet zamieszkałych na terenie powiatu bytowskiego”

PDF do pobrania

23„Program profilaktyki raka gruczołu krokowego u mężczyzn zamieszkałych na terenie powiatu bytowskiego”

PDF do pobrania

24„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Lubomierz na lata 2016-2018”

PDF do pobrania

25„Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018”

PDF do pobrania

26„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Imielin na lata 2016-2020”

PDF do pobrania

27„Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli”

PDF do pobrania

28„Program edukacyjno-profilaktyczny – wczesna diagnostyka chorób tarczycy”

PDF do pobrania

29„Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Nieporęt”

PDF do pobrania

30„Program polityki zdrowotnej na 2016 rok w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom, dla dzieci urodzonych w 2013 roku z terenu Miasta Gniezna”

PDF do pobrania

31„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”

PDF do pobrania

32„Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom” realizowany przez gminę Smętowo Graniczne

PDF do pobrania

33„Aktywność fizyczna jako wczesna profilaktyka nowotworów. Okres realizacji: 2016/2017”

PDF do pobrania

34„Wykorzystanie krioterapii w profilaktyce zdrowotnej i terapii mieszkańców Gminy Słupsk”

PDF do pobrania

35„Piękny uśmiech na lata” - program zdrowotny dla gminy Rzgów w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Rzgowie oraz dla dzieci klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy Rzgów -1 etap”

PDF do pobrania

36„Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych”

PDF do pobrania

37„Zdrowe Serce dla Trzech Pokoleń” realizowany przez województwo łódzkie

PDF do pobrania

38„Program profilaktyki próchnicy i chorób jamy ustnej u dzieci ze szkół podstawowych w gminie Strzegom”

PDF do pobrania

39„Program profilaktyki próchnicy dla dzieci Miasta Żory”

PDF do pobrania

40„Szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego mieszkanek gminy Grębocice urodzonych w roku 2001”

PDF do pobrania

41„Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Lubartów - klientów MOPS w Lubartowie w wieku 60+ na lata 2016-2018” realizowany przez miasto Lubartów

PDF do pobrania

42„Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu fizykoterapii wśród mieszkańców Gminy Karczew”

PDF do pobrania

43„Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Drzewica na lata 2016-2018”

PDF do pobrania

44„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy w Gminie Drzewica na lata 2016-2018”

PDF do pobrania

45„Program profilaktyki wykrywania i zapobiegania chorobom układu krążenia w Gminie Drzewica na lata 2016-2018”

PDF do pobrania

46„Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego w Gminie Drzewica na lata 2016-2018”

PDF do pobrania

47„Program profilaktyki chorób tarczycy w Gminie Drzewica na lata 2016-2018”

PDF do pobrania

48. „Program wczesnego wykrywania wad wzroku i słuchu wśród dzieci w Gminie Drzewica na lata 2016-2018”

PDF do pobrania

49„Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej” realizowany przez Ministerstwo Zdrowia

PDF do pobrania

50„Program zapobiegający chorobom cywilizacyjnym w ramach nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego”

PDF do pobrania

51„Program profilaktyki rozwoju chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży szkolnej” realizowany przez gminę Sosnowiec

PDF do pobrania

52„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Zamość na lata 2016-2018”

PDF do pobrania

53„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) miasta Włocławek”

PDF do pobrania

54„Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV dziewcząt dwunastoletnich i trzynastoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Czerniejewo”

PDF do pobrania

55„Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 11-12 lat z terenu gminy Wieruszów na lata 2016-2018”

PDF do pobrania

56„Gminny program profilaktyczny z zakresu zapobiegania próchnicy zębów”

PDF do pobrania

57„Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół”

PDF do pobrania

58„Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 8 lat z terenu gminy Dobroń”

PDF do pobrania

59„Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie miasta Legnicy”

PDF do pobrania

60„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Ożarowie w latach 2016-2019 z zastosowaniem szczepionki skoniugowanej 13 walentnej”

PDF do pobrania

61„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci urodzonych w 2014 w Sierpcu w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom na terenie Miasta Sierpca”

PDF do pobrania

62„Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2016-2018”

PDF do pobrania

63„Grypa 65+” realizowany przez: gminę Teresin

PDF do pobrania

64„Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób mających ukończony 65 rok życia na lata 2016-2020” realizowany przez gminę Nowinka

PDF do pobrania

65„Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2016-2018”

PDF do pobrania

66„Program profilaktyki wad postawy u dzieci” realizowany przez powiat Legionowski

PDF do pobrania

67„Program profilaktyki wad postawy u dzieci w wieku szkolnym” realizowany przez gminę Dobroń

PDF do pobrania

68„Program polityki zdrowotnej pn. „Drenaż limfatyczny u mieszkanek Gminy Radków po mastektomii”

PDF do pobrania

69„Będę MAMĄ, będę TATĄ” – wieloletni program dla gminy Kleszczów obejmujący opiekę zdrowotną nad populacją w wieku rozrodczym na lata 2016–2018”

PDF do pobrania

70„Program profilaktyki oraz wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego dla mieszkańców Gminy Miasta Jaworzna”

PDF do pobrania

71„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego”

PDF do pobrania

72„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego”

PDF do pobrania

73„Program profilaktyki zakażeń HCV w powiecie wejherowskim na lata 2016 – 2018”

PDF do pobrania

74„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przytoczna”

PDF do pobrania

75„Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci do 1 roku życia na terenie Gminy Biała Piska”

PDF do pobrania

76„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim w latach 2016-2021”

PDF do pobrania

77„Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci po 2 r.ż. na terenie Miasta Kołobrzeg”

PDF do pobrania

78„Wieloletni program polityki zdrowotnej szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom” realizowany przez gminę Mielno

PDF do pobrania

79„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Kałuszyn na lata 2016-2020”

PDF do pobrania

80. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV dla gminy Biała Piska na lata 2016-2017”

PDF do pobrania

81„Program Polityki Zdrowotnej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2018 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) - dziewczynki 13-letnie”

PDF do pobrania

82„Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV dla Gminy Pilzno na lata 2016-2018”

PDF do pobrania

83„Powiatowa kampania przeciwcukrzycowa” realizowany przez powiat mikołowski

PDF do pobrania

84„Program profilaktyki zakażeń meningokokowych wśród dzieci urodzonych w latach 2015 - 2017 w Gminie Biała Piska”

PDF do pobrania

85„Program badań wad postawy u dzieci szkół podstawowych i gimnazjum gminy Trzebownisko”

PDF do pobrania

86„Nauka pierwszej pomocy wśród uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w roku szkolnym 2016-2017 oraz 2017-2018”

PDF do pobrania

87„Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Lutomiersk na lata 2016 - 2018”

PDF do pobrania

88„Pilotażowy program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy mieszkańców Gminy Nowa Wieś Lęborska”

PDF do pobrania

89„Szczepienia ochronne przeciw pneumokokom, meningokokom, rotawirusom, mieszkańców gminy Polkowice”

PDF do pobrania

90„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2016-2020”

PDF do pobrania

91„Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego”

PDF do pobrania

92„Program badań przesiewowych dla wczesnej diagnostyki raka szyjki macicy” realizowany przez powiat Zduńskowolski

PDF do pobrania

93„Program badań
przesiewowych dla wczesnej diagnostyki raka jajnika”realizowany
przez powiat Zduńskowolski

PDF do pobrania

94„Program badań przesiewowych dla wczesnej diagnostyki raka jajnika”realizowany przez powiat Zduńskowolski

PDF do pobrania

95„Program badań przesiewowych dla wczesnej diagnostyki raka jelita grubego” realizowany przez powiat Zduńskowolski

PDF do pobrania

96„Program badań przesiewowych dla wczesnej diagnostyki raka prostaty"

PDF do pobrania

97„Program profilaktyki raka pęcherza moczowego” realizowany przez powiat Zduńskowolski

PDF do pobrania

98„Program profilaktyki w zakresie wczesnej diagnostyki kardiomiopatii alkoholowej dla mieszkańców Radomia w 2016 r.”

PDF do pobrania

99„Wieloletni program polityki zdrowotnej z profilaktyki raka gruczołu krokowego skierowany do mężczyzn w wieku 50-69”

PDF do pobrania

100„Wieloletni program polityki zdrowotnej z profilaktyki raka gruczołu krokowego skierowany do mężczyzn powyżej 69 roku życia”

PDF do pobrania

101„Wieloletni program polityki zdrowotnej z profilaktyki raka gruczołu krokowego skierowany do mężczyzn powyżej 69 roku życia”

PDF do pobrania

102„Program zapobiegający chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego”

PDF do pobrania

103„Ostrów Mazowiecka - dla poprawy życia mieszkańców”

PDF do pobrania

104„Program Profilaktyki Próchnicy dla dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Kwidzyn na lata 2016-2020”

PDF do pobrania

105„Program profilaktyki próchnicy dla dzieci Miasta Jastrzębie-Zdrój”

PDF do pobrania

106„Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2016-2020”

PDF do pobrania

107„Zdrowotny program edukacyjny z zakresu poprawy sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej dzieci i młodzieży od 6 do 16 roku życia na 2016 rok””

PDF do pobrania

108„Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi „CZAS NA ZDROWIE'” realizowany przez: powiat Tczewski

PDF do pobrania

109„Program polityki zdrowotnej - słuchanie a słyszenie, zaburzenia uwagi słuchowej, diagnoza i terapia na lata 2016-2020”

PDF do pobrania

110„Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Czaplinek w wieku 65 lat i więcej w latach 2016-2017”

PDF do pobrania

111„Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 50 roku życia” realizowany przez miasto Józefów

PDF do pobrania

112„Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla gminy Konstancin Jeziorna na lata 2016-2018”

PDF do pobrania

113„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do 2 r.ż. w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Garbatka-Letnisko na lata 2017 - 2019 z zastosowaniem szczepionki skoniugowanej 13 walentnej”

PDF do pobrania

114„Program szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2016”

PDF do pobrania

115„Program polityki zdrowotnej profilaktyki chorób płuc dla rolników z Powiatu Łęczyńskiego na rok 2016”

PDF do pobrania

116„Zwiększenie dostępności do świadczeń kardiologicznych osobom powyżej 40 roku życia”

PDF do pobrania

117„Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej” realizowany przez powiat gnieźnieński

PDF do pobrania

118„Profilaktyczny program zapobiegania negatywnym skutkom nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV-VI realizowany w gminach: Trawniki, Piaski, Mełgiew i Rybczewice w latach 2016-2017”

PDF do pobrania

119„Program profilaktyki otyłości i wad postawy wśród dzieci miasta Jastrzębie-Zdrój”

PDF do pobrania

120„Kropla zdrowia dla seniora - aktywizacja osób w wieku 60+ na lata 2016-2018”

PDF do pobrania

Opinie o Programach Zdrowotnych z lat 2015 – 2010

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann