"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Opinie o Programach Polityki Zdrowotnej

Poniżej zamieszczono wydane przez Prezesa Agencji opinie w sprawie nadesłanych samorządowych programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej. Celem publikowania opinii jest przekazanie Państwu dalszych wskazówek, jak poprawnie konstruować programy polityki zdrowotnej oraz jak do podejmowanych działań odnoszą się dowody naukowe w zakresie ocenianych problemów zdrowotnych (czyli zagadnień, których dotyczą programy).

Rok 2017
LP.
Nazwa programu zdrowotnego
Pliki do pobrania
1 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Grudziądz na lata 2017-2021” ikona pliku pdf Opinia PDF
2 „Profilaktyka raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia” ikona pliku pdf Opinia PDF
3 „Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12 letnich mieszkanek Lublina w latach 2017-2020” ikona pliku pdf Opinia PDF
4 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Bydgoszczy w latach 2016-2019” ikona pliku pdf Raport PDF
5 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców miasta Opola w latach 2016-2019” ikona pliku pdf Opinia PDF
6 „Program leczenia niepłodności wśród mieszkańców miasta Leszna” ikona pliku pdf Opinia PDF
7 „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowany na wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących w województwie podlaskim” ikona pliku pdf Opinia PDF
8 „Program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania oraz zapobiegania rozwojowi cukrzycy i jej powikłaniom wśród osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkujących teren województwa lubuskiego” ikona pliku pdf Opinia PDF
9 „Gminny program ochrony zdrowia, promocji i profilaktyki ”Zdrowie – dobrem życia” na lata 2016-2020” ikona pliku pdf Opinia PDF
10 „Program profilaktyki wad postawy dla dzieci z klas I szkół podstawowych w latach 2016-2017” realizowany przez miasto Płock. ikona pliku pdf Opinia PDF
11 „Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia w Gminie Nowogród Bobrzański na lata 2016-2018” ikona pliku pdf Opinia PDF
12 „Program profilaktyki nabytych wad postawy skierowany do dzieci w wieku 5-14 lat z terenu województwa podlaskiego” ikona pliku pdf Opinia PDF
13 „Ogólnopolski Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych (ICD10: I60-I69)” realizowany przez Ministerstwo Zdrowia ikona pliku pdf Opinia PDF
14 „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku 12 i 13 lat, zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski” ikona pliku pdf Opinia PDF
15 „Program profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim” ikona pliku pdf Opinia PDF
16 „Powiatowy program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu bytowskiego po 65 roku życia” ikona pliku pdf Opinia PDF
17 „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Morawica na lata 2017-2019” ikona pliku pdf Opinia PDF
18 „ „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Płocka na lata 2016-2019” ikona pliku pdf Opinia PDF
19 „Program profilaktyki raka gruczołu krokowego u mężczyzn powyżej 60 roku życia w Gminie Jerzmanowa na rok 2017” ikona pliku pdf Opinia PDF
20 „Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego” ikona pliku pdf Opinia PDF
21 „Program profilaktyki III stopnia dla pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych w województwie kujawsko-pomorskim” ikona pliku pdf Opinia PDF
22 „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki raka gruczołu krokowego na terenie Miasta Kalisza” ikona pliku pdf Opinia PDF
23 „Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Kalisza powyżej 60 roku życia na lata 2017-2018” ikona pliku pdf Opinia PDF
24 „Wieloletni program edukacji zdrowotnej skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz ich rodziców na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia” ikona pliku pdf Opinia PDF
25 „Profilaktyka chorób nowotworowych we wczesnych fazach rozwoju z uwzględnieniem nowotworów żołądka i przełyku – badania przesiewowe dla mieszkańców Powiatu Pajęczańskiego na rok 2017” ikona pliku pdf Opinia PDF
26 „Pilotażowy Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi realizowany w latach 2017-2019” realizowany przez gminę Kurzętnik ikona pliku pdf Opinia PDF
27 „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej ukierunkowany na profilaktykę zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną u osób pracujących na terenie województwa podlaskiego” ikona pliku pdf Opinia PDF
28 „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy – szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w mieście Tychy” ikona pliku pdf Opinia PDF
29 „Program wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi wśród mieszkańców województwa lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka, jako profilaktyka boreliozy z Lyme na lata 2017-2019” ikona pliku pdf Opinia PDF
30 „Regionalny program zdrowotny w zakresie profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego” ikona pliku pdf Opinia PDF
31 „Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania wad rozwojowych w oparciu o wywiad i badanie zaburzeń rozwoju psychomotorycznego u niemowląt – program pilotażowy” ikona pliku pdf Opinia PDF
32 „Program polityki zdrowotnej „Chronię życie przed rakiem”. Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach nowotworowych oraz opieka paliatywno-hospicyjna nad pacjentem przewlekle i nieuleczalnie chorym” ikona pliku pdf Opinia PDF
33 „Maluch – edukacja przedporodowa w szkole rodzenia, wczesne wykrywanie zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej u dzieci oraz terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi” realizowany przez gminę Polkowice ikona pliku pdf Opinia PDF
34 „Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach cywilizacyjnych” realizowany przez gminę Polkowice ikona pliku pdf Opinia PDF
35 „Wczesna wielospecjalistyczna i kompleksowa opieka nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym z terenu Gminy Nędza” ikona pliku pdf Opinia PDF
36 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zatrucia benzenem” realizowany przez miasto Kędzierzyn Koźle ikona pliku pdf Opinia PDF
37 „Program szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C młodzieży w wieku 12 lat na lata 2017-2019” realizowany przez gminę Wołomin ikona pliku pdf Opinia PDF
38 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia oraz osób z grup ryzyka na lata 2017-2019” ikona pliku pdf Opinia PDF
39 „Program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego na lata 2017-2019” realizowany przez gminę Wołomin ikona pliku pdf Opinia PDF
40 „IN VITRO program dofinansowania zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego metodą in-vitro przez samorząd Miasta Głogowa” ikona pliku pdf Opinia PDF
41 „Edukacja w cukrzycy” ikona pliku pdf Opinia PDF
42 “Profilaktyka nowotworu piersi” ikona pliku pdf Opinia PDF
43 „Rehabilitacja domowa” ikona pliku pdf Opinia PDF
44 „Zapobieganie nowotworowi szyjki macicy poprzez zastosowanie szczepień przeciwko wirusowi HPV” ikona pliku pdf Opinia PDF
45 „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom grupy B skierowany do mieszkańców Gminy Gołdap w latach 2017-2020” ikona pliku pdf Opinia PDF
46 „Wyprzedź grypę! – profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi grypy dla mieszkańców Mysłowic po 60. roku życia na lata 2017-2021” ikona pliku pdf Opinia PDF
47 „Profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego” ikona pliku pdf Opinia PDF
48 „Program Wczesnego Wykrywania Chorób Narządu Wzroku Związanych z Wiekiem” ikona pliku pdf Opinia PDF
49 „Program profilaktyki próchnicy zębów” ikona pliku pdf Opinia PDF
50 „Zapobieganie niepełnosprawności osób w podeszłym wieku” ikona pliku pdf Opinia PDF
51 „Promocja zdrowia w zakresie medycyny szkolnej” ikona pliku pdf Opinia PDF
52 „Program wczesnego wykrywania czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych SOPKARD PLUS” ikona pliku pdf Opinia PDF
53 „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2019 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania zakaźnych chorób odkleszczowych” ikona pliku pdf Opinia PDF
54 „Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2019 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu” ikona pliku pdf Opinia PDF
55 „Program Polityki Zdrowotnej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2017-2019 w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – w szczególności działania edukacyjne oraz szczepienia dziewcząt w wieku 11-13 lat” ikona pliku pdf Opinia PDF
56 „Program Polityki Zdrowotnej na lata 2018-2020 w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania i rehabilitacji zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego” ikona pliku pdf Opinia PDF
57 „Prewencja ospy wietrznej na lata 2017 – 2020” realizowany przez gminę Sitkówka-Nowiny ikona pliku pdf Opinia PDF
58 „Prewencja zakażeń meningokokowych na lata 2017-2020” realizowany przez gminę Sitkówka – Nowiny ikona pliku pdf Opinia PDF
59 „Prewencja zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV) na lata 2017 – 2020” realizowany przez gminę Sitkówka-Nowiny ikona pliku pdf Opinia PDF
60 „Prewencja zakażeń wirusem grypy na lata 2017-2020” realizowany przez gminę Sitkówka-Nowiny ikona pliku pdf Opinia PDF
61 „Prewencja zakażeń pneumokokowych na lata 2017–2018”
realizowany przez gminę Sitkówka-Nowiny
ikona pliku pdf Opinia PDF
62 „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego” ikona pliku pdf Opinia PDF
63 „Gminny program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej mieszkańców Gminy Baranowo po 55 roku życia na lata 2017-2018” ikona pliku pdf Opinia PDF
64 „Wyprostuj się! Program profilaktyki wad postawy w Łodzi” ikona pliku pdf Opinia PDF
65 „Program Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowany na rehabilitację ułatwiającą powroty do pracy osób z chorobą onkologiczną” ikona pliku pdf Opinia PDF
66 „Ogólnopolski program edukacyjno-profilaktyczny dotyczący przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)” realizowany przez Ministerstwo Zdrowia ikona pliku pdf Opinia PDF
67 „Profilaktyka grypy w Bytomiu – szczepienia dla mieszkańców domów pomocy społecznej oraz seniorów 65+” ikona pliku pdf Opinia PDF
68 „Program profilaktyki grypy poprzez szczepienia ochronne dla mieszkańców Powiatu Kieleckiego w latach 2017-2020″ ikona pliku pdf Opinia PDF
69 „Program badań postawy ciała i równowagi statycznej dzieci szkół podstawowych i gimnazjów gminy Trzebownisko” ikona pliku pdf Opinia PDF
70 „Ogólnopolski Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie depresji” realizowany przez Ministerstwo Zdrowia ikona pliku pdf Opinia PDF
71 „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 5-lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2016-2018” ikona pliku pdf Opinia PDF
72 „Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” realizowany przez miasto Lubawa ikona pliku pdf Opinia PDF
73 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Darłowo na lata 2018-2020” ikona pliku pdf Opinia PDF
74 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV dla gminy Ornontowice na lata 2017-2022” ikona pliku pdf Opinia PDF
75 „Program wsparcia psychoprofilaktycznego i pielęgnacyjnego kobiet w ciąży i młodych matek oraz rodziców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” ikona pliku pdf Opinia PDF
76 „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców gminy Ustroń na lata 2017-2022” ikona pliku pdf Opinia PDF
77 „Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczenia i wychowania na terenie Miasta Otwocka na 2017 rok” ikona pliku pdf Opinia PDF
78 „Badania profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w kierunku rozpoznania boreliozy” ikona pliku pdf Opinia PDF
79 „Program wczesnego wykrywania wad rozwojowych „Zacznijmy razem podróż do bardziej przyjaznego i włączającego świata”” realizowany przez województwo podkarpackie ikona pliku pdf Opinia PDF
80 „Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie “Grypa 60+”” realizowany przez miasto Lubawa ikona pliku pdf Opinia PDF
82 „Program profilaktyki i leczenia otyłości u dzieci klas I na terenie Miasta Sosnowca” ikona pliku pdf Opinia PDF
83 „Program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży w Gminie Ornontowice” ikona pliku pdf Opinia PDF
84 „Zmiany przeciążeniowe narządu ruchu pracowników zakładów przemysłowych Wielkopolski – patobiomechanizm, profilaktyka, ergonomia stanowiska pracy” ikona pliku pdf Opinia PDF
85 „Program zdrowotny profilaktyka nietrzymania moczu (NTM) dla mieszkanek powyżej 50 roku życia z terenu gminy miejskiej Legionowo” ikona pliku pdf Opinia PDF
86 „Profilaktyka raka prostaty dla mężczyzn powyżej 40 roku życia z terenu Gminy Miejskiej Legionowo” ikona pliku pdf Opinia PDF
87 „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Darłowo” ikona pliku pdf Opinia PDF
88 „Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Mazowieckiego” ikona pliku pdf Opinia PDF
89 „Program profilaktyki wczesnego wykrywania wad i schorzeń narządu wzroku wśród dzieci w Gminie Wieluń na lata 2017-2022” ikona pliku pdf Opinia PDF
90 „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie kompleksowej rehabilitacji pulmonologicznej w ramach profilaktyki wtórnej u osób w wieku aktywności zawodowej cierpiących na przewlekłe choroby układu oddechowego (CRD)” ikona pliku pdf Opinia PDF
91 „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” ikona pliku pdf Opinia PDF
92 „Jaskra – podstępny złodziej wzroku” ikona pliku pdf Opinia PDF
93 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego w wieku 60+ na lata 2017-2019” ikona pliku pdf Opinia PDF
94 „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie gminy Nieporęt na lata 2017 – 2019” ikona pliku pdfOpinia PDF
95 „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Białegostoku po 60 roku życia na lata 2017-2020” ikona pliku pdf Opinia PDF
96 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczka ludzkiego (HPV) w gminie Człuchów na lata 2017 – 2021” ikona pliku pdf Opinia PDF
97 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mściwojów na lata 2017-2021” ikona pliku pdf Opinia PDF
98 „Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020” ikona pliku pdf Opinia PDF
99 „Regionalny Program Zdrowotny „Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka” ikona pliku pdf Opinia PDF
100 „„Zdrowa Matka i Dziecko” Regionalny Program Zdrowotny Województwa Śląskiego na lata 2017-2020 w zakresie poprawy opieki nad matką i dzieckiem w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa oraz wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych u dzieci od okresu prenatalnego do trzeciego roku życia a także dzieci urodzonych przedwcześnie i po przebyciu niedotlenienia okołoporodowego” ikona pliku pdf Opinia PDF
101 „Program Zdrowego Kręgosłupa” Regionalny Program Zdrowotny Województwa Śląskiego na lata 2017-2021 w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka” ikona pliku pdf Opinia PDF
102 „Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w ramach profilaktyki wtórnej u mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku aktywności zawodowej po ostrych zespołach wieńcowych” ikona pliku pdf Opinia PDF
103 „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017 – 2019” ikona pliku pdf Opinia PDF
104 „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017 – 2020” ikona pliku pdf Opinia PDF
105 „Będziemy rodzicami” – program polityki zdrowotnej przygotowujący do świadomego rodzicielstwa dla Gminy Kleszczów na lata 2017–2019 ikona pliku pdf Opinia PDF
106 „Program Wady Postawy” realizowany przez: miasto Piekary Śląskie ikona pliku pdf Opinia PDF
107 „Program profilaktyki wad postawy dla dzieci i młodzieży szkolnej” realizowany przez: gminę Mściwojów ikona pliku pdf Opinia PDF
108 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego w Powiecie Nowosolskim na 2017 rok” ikona pliku pdf Opinia PDF
109 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2017-2018” ikona pliku pdf Opinia PDF
110 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2017-2018” ikona pliku pdf Opinia PDF
111 „Program profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego na lata 2017-2020” ikona pliku pdf Opinia PDF
112 „Wielicki program profilaktyki dróg oddechowych” ikona pliku pdf Opinia PDF
113 „Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania i zapobiegania rozwojowi chorób nowotworowych piersi metodą mammografii” ikona pliku pdf Opinia PDF
114 „Program przeciwdziałania cukrzycy i nadciśnieniu tętniczemu w profilaktyce otyłości dla mieszkańców Gminy iałobrzegi na lata 2017-2018” ikona pliku pdf Opinia PDF
115 „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020” realizowany przez Ministerstwo Zdrowia. ikona pliku pdf Opinia PDF
116 „Stop grypie 65+. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie osób w wieku od 65 roku życia, na lata 2017-2019” ikona pliku pdf Opinia PDF
117  „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia” ikona pliku pdf Opinia PDF
118  „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Miejskiej Głogów na lata 2017 – 2020” ikona pliku pdf Opinia PDF
119  „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecinek w latach 2017 – 2019” ikona pliku pdf Opinia PDF
120  „Program profilaktyki wad postawy uczniów klas 0-III szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Bochnia w 2017 roku” ikona pliku pdf Opinia PDF
121  „Program polityki zdrowotnej przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2015 oraz 2016 roku z terenu Powiatu Ostrowskiego – Stop Pneumokokom” (m. Ostrów Wielkopolski) ikona pliku pdf Opinia PDF
122  „Program Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Przytoczna na lata 2017-2020” ikona pliku pdf Opinia PDF
123  „Wygraj z boreliozą” realizowany przez: powiat mikołowski ikona pliku pdf Opinia PDF
124 „Program polityki zdrowotnej dzieci ze szkół podstawowych Gminy Lubin, w zakresie obniżenia zawartości metali ciężkich we krwi – na lata 2017-2021” ikona pliku pdf Opinia PDF
125  „Program profilaktyki  zdrowotnej na lata 2017-2018 w zakresie szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci z terenu miasta Malborka urodzonych w 2015-2016 roku” ikona pliku pdf Opinia PDF
126  „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2015-2016 roku z terenu Gminy Przodkowo” ikona pliku pdf Opinia PDF
127  „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” ikona pliku pdf Opinia PDF
128  „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka tj. osób w wieku 65 lat na lata 2017-2021” realizowany przez gminę Tuchola ikona pliku pdf Opinia PDF
129  „Koperta życia” dla Gminy Góra Kalwaria  na lata 2017- 2021 ikona pliku pdf Opinia PDF
130  „Program polityki zdrowotnej na rok 2017 obejmujący szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 60 roku życia” realizowany przez: miasto Jasło ikona pliku pdf Opinia PDF
131  „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Sędziszów Małopolski 65+” ikona pliku pdf Opinia PDF
132  „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Sadki na lata 2017-2019” ikona pliku pdf Opinia PDF
133  „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świnoujścia
w wieku od 60 roku życia”
ikona pliku pdf Opinia PDF
134 „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2015-2016 roku z terenu Miasta Olsztyna” ikona pliku pdf Opinia PDF
135 „Zapobieganie próchnicy wśród dzieci klas VI uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych” ikona pliku pdf Opinia PDF
136 „Program polityki zdrowotnej w zakresie próchnicy i higieny jamy ustnej, dla dzieci z terenu Gminy Grębocice na 2017 r.” ikona pliku pdf Opinia PDF
137 „Program polityki zdrowotnej „Profilaktyka stomatologiczna dla uczniów klas II szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Częstochowy w zakresie zapobiegania próchnicy zębów na lata 2017 – 2021” ikona pliku pdf Opinia PDF
138 „Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego” ikona pliku pdf Opinia PDF
139 „Program zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom na lata 2018-2022 wśród dzieci poniżej drugiego roku życia zamieszkałych na terenie miasta i gminy Staszów” ikona pliku pdf Opinia PDF
140 „Wyprostuj się! Program profilaktyki wad postawy w Łodzi” ikona pliku pdf Opinia PDF
141 „Program profilaktyki chorób układu rodnego zakresie profilaktyki zdrowotnej kobiet” (gmina Grębocice) ikona pliku pdf Opinia PDF
142 „Program Polityki Zdrowotnej w ramach: „Akcji Profilaktycznej – BIAŁA SOBOTA 2017” ikona pliku pdf Opinia PDF
143 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2017-2019” ikona pliku pdf Opinia PDF
144 „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 – 75 lat na terenie Powiatu Częstochowskiego w latach 2018 – 2022” ikona pliku pdf Opinia PDF
145  „Program polityki zdrowotnej raka prostaty w Gminie Niwiska na lata 2017-2018”  ikona pliku pdf Opinia PDF
146  „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2016 i 2015 roku z terenu Miasta i Gminy Młynary”  ikona pliku pdf Opinia PDF
147 „Program profilaktyki chorób odkleszczowych na lata 2018-2019” realizowany przez: miasto i gminę Młynary ikona pliku pdf Opinia PDF
148  „Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020”  ikona pliku pdf Opinia PDF
149 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2020 dla gminy Września” ikona pliku pdf Opinia PDF
150  „Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego na lata     2017-2019”  ikona pliku pdf Opinia PDF
151 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Biłgoraj na lata 2018-2021”  ikona pliku pdf Opinia PDF
152 „Program polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)”  ikona pliku pdf Opinia PDF
153 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Żary na lata 2018-2020”  ikona pliku pdf Opinia PDF
154 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Ogrodzieniec w wieku 65 lat i więcej” ikona pliku pdf Opinia PDF
155 „Program zdrowotny gminy Piekoszów – Grypa – lepiej zapobiegać niż leczyć” ikona pliku pdf Opinia PDF
156 „Program szczepień profilaktycznych dzieci z gminy Piekoszów przeciwko meningokokom na lata 2017-2019 – Stop meningokokom” ikona pliku pdf Opinia PDF
157 „Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2017-2018 w gminie Strawczyn” ikona pliku pdf Opinia PDF
158  „Program prewencji niewydolności serca u pacjentów onkologicznych” realizowany przez województwo wielkopolskie  ikona pliku pdf Opinia PDF
159  „Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznych z najczęstszymi nowotworami litymi i hematologicznymi” realizowany przez województwo świętokrzyskie  ikona pliku pdf Opinia PDF
160  „Program polityki zdrowotnej „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Kwidzyn na lata 2017-2019”  ikona pliku pdf Opinia PDF
161  „Projekt programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10 lat z terenu gminy Miedźna na lata 2018-2022”  ikona pliku pdf Opinia PDF
162  „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkoły podstawowej w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020”  ikona pliku pdf Opinia PDF
163  „Aktywni seniorzy w wieku 60+”  ikona pliku pdf Opinia PDF
164  „Zdrowy senior – opieka geriatryczna dla mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 70+”  ikona pliku pdf Opinia PDF
165 „Szkoła rodzenia – program edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców w mieście Stargard”  ikona pliku pdf Opinia PDF
166 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w latach 2017-2019”  ikona pliku pdf Opinia PDF
167  „Program profilaktyki zakażeń HCV wśród dorosłych mieszkańców Miasta Pabianic na 2017 r.”  ikona pliku pdf Opinia PDF
168  „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w gminie Kobylnica”  ikona pliku pdf Opinia PDF
169 „Program profilaktyki zakażeń HCV i podniesienia poziomu diagnostyki zakażeń HCV w Białymstoku na lata 2018 – 2020”  ikona pliku pdf Opinia PDF
170  „Grypoodporni 65+”  ikona pliku pdf Opinia PDF
171  „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Barlinek”  ikona pliku pdf Opinia PDF
172 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Bolesławiec w wieku 65 lat i więcej”  ikona pliku pdf Opinia PDF
173  „Program wykrywania zakażeń WZW B i WZW C wraz ze szczepieniem przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typ B na lata 2018-2020”  ikona pliku pdf Opinia PDF
174  „Profilaktyka nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2018-2020”  ikona pliku pdf Opinia PDF
175 „Program badań przesiewowych słuchu oraz mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego na lata 2018-2020”  ikona pliku pdf Opinia PDF
176 „Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie skierowany do osób po 65 roku życia mieszkańców Gminy Gołdap w latach 2017-2020”  ikona pliku pdf Opinia PDF
177 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Skierniewice w wieku 65 lat i więcej”  ikona pliku pdf Opinia PDF
178 „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w latach 2017-2019”  ikona pliku pdf Opinia PDF
179 „Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Choceń na lata 2017-2019”  ikona pliku pdf Opinia PDF
180 „Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych z terenu Gminy Garbatka-Letnisko”  ikona pliku pdf Opinia PDF
181 „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Lubiszyn na lata 2017-2021”  ikona pliku pdf Opinia PDF
182 „Program profilaktyki chorób odkleszczowych na lata 2017-2020”  ikona pliku pdf Opinia PDF
183 Regionalny program zdrowotny województwa wielkopolskiego „Zdrowa aorta”  ikona pliku pdf Opinia PDF
184  „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci 9-letnich z terenu gminy Radzionków na lata 2018-2020”  ikona pliku pdf Opinia PDF
185 „Projekt programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla młodzieży w wieku 17 i 18 lat w mieście Skierniewice”  ikona pliku pdf Opinia PDF
186 „Program profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci i młodzieży szkolnej” realizowany przez miasto Sosnowiec  ikona pliku pdf Opinia PDF
187 „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-11 lat z gminy Panki”  ikona pliku pdf Opinia PDF
188 „Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Świdnica”  ikona pliku pdf Opinia PDF
189 „Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych” realizowany przez miasto Szczecin  ikona pliku pdf Opinia PDF
190 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Małkinia Górna na lata 2018-2020”  ikona pliku pdf Opinia PDF
191 „Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w Gminie Nidzica na lata 2018-2020”  ikona pliku pdf Opinia PDF
192 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-III szkoły podstawowej w Mieście Pabianice na rok szkolny 2018/2019”  ikona pliku pdf Opinia PDF
193 „Wczesne wykrywanie oraz profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Skierniewice na lata 2018-2020”  ikona pliku pdf Opinia PDF
194
195
196 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ujazd w wieku 60 lat i więcej”  ikona pliku pdf Opinia PDF
197 „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w wieku 70+ na lata 2018-2019”  ikona pliku pdf Opinia PDF
198 „Program wczesnego wykrywania cukrzycy typu II u mieszkańców miasta Częstochowy z zespołem metabolicznym na lata 2017-2021”  ikona pliku pdf Opinia PDF
199 „Program polityki zdrowotnej w zakresie obniżenia zawartości metali ciężkich we krwi” realizowany przez: gminę Grębocice  ikona pliku pdf Opinia PDF
200
201 „Program uzupełniający kalendarz szczepień od 2017 przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2015-2016 roku z terenu gminy Stare Pole”  ikona pliku pdf Opinia PDF
202 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci klas II szkół podstawowych w Gminie Ujazd”  ikona pliku pdf Opinia PDF
203 „Wczesne wykrywanie i profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w Gminie Ujazd na lata 2018-2020”  ikona pliku pdf Opinia PDF
204 „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej w gminnym ośrodku zdrowia w Brochowie”  ikona pliku pdf Opinia PDF
205
206
207
208 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Łęknica”  ikona pliku pdf Opinia PDF
209

Opinie o Programach Zdrowotnych rok 2016

Opinie o Programach Zdrowotnych z lat 2015 – 2010