"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Szkolenia PPZ

Prezentacje z seminarium dla samorządów zorganizowanego przez AOTMiT w dn. 18.11.2011 r.

PobierzSamorządowe programy zdrowotne z perspektywy AOTMiT – aspekty prawne, proces opiniowania
autor: Rafał Rdzany

PobierzProgramy zdrowotne samorządowe na świecie – przygotowanie i ocena
autor: Anna Zawada

PobierzZasady projektowania programów z zakresu zdrowia publicznego
autor: Anna Panasiuk

PobierzDobre i złe praktyki wśród nadsyłanych do AOTMiT projektów samorządowych programów zdrowotnych
autor: Katarzyna Luchowska