"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

2/2018 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 2/2018 w dn. 31.01.2018 r.

Porządek obrad obejmuje:

1. Opiniowanie projektów taryf w zakresie świadczeń gwarantowanych obejmujących:

  • diagnostykę oraz leczenie zaburzeń rytmu serca, finansowane w ramach JGP: E43–E48,
  • przezskórne interwencje w zakresie serca, finansowane w ramach JGP: E21–E22,
  • kompleksowe zabiegi trzustki, finansowane w ramach JGP: G31.

2. Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych, wybranych świadczeń gwarantowanych wysokospecjalistycznych dzieci i dorosłych z zakresu kardiochirurgii i kardiologii.

3. Omówienie założeń taryfikacji świadczeń gwarantowanych:

  • obejmujących zabiegi w zakresie kończyn i miednicy, finansowane w ramach JGP: H31E–H33 oraz H41–H43,
  • w obszarze chorób nowotworowych, finansowanych w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.