"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Porozumienie o współpracy z GUMed i UCK

W dniu 19 września br. Prezes AOTMiT dr n. med. Roman Topór-Mądry podpisał trójstronne porozumienie wraz z prof. Marcinem Gruchałą, Rektorem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Jakubem Kraszewskim, Dyrektorem naczelnym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku dotyczące prowadzenia analiz oraz badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących oceny technologii medycznych, taryfikacji świadczeń, jak również oceny jakości realizacji świadczeń w opiece zdrowotnej. Strony zadeklarowały ponadto wspólne działania w zakresie opracowywania raportów, wymiany wiedzy i kompetencji oraz organizacji staży i praktyk studenckich.

Przedmiotowe działanie stanowi znaczący krok w dążeniu do najwyższej możliwej kompletności informacji wykorzystywanych na potrzeby AOTMiT.

Fot. Sylwia Mierzewska